Księgarnia medyczna Warszawa - Książki medyczne


Specjalizujemy się w sprzedaży książek medycznych. W naszym sklepie znajdziesz pełną ofertę wydawnictw: PZWL, Urban & Partner (Elsevier), Górnicki, Czelej, Medycyna Praktyczna, Termedia, Medyk, Via Medica.
Dla Twojej wygody wszystkie zamówienia wysyłamy wyłącznie firmą kurierską.
Zapraszamy do zakupów.

Chirurgia zatok przynosowych - dostępy wewnątrznosowe (2014)

Chirurgia zatok przynosowych - dostępy wewnątrznosowe (2014)

W podręczniku Chirurgia zatok przynosowych - dostępy wewnątrznosowe znajdą Państwo m.in.: najnowsze europejskie wytyczne ponownie definiujące poszczególne struktury jam nosa i zatok przynosowych pod kątem anatomii chirurgicznej uaktualnioną wersję tekstu o anatomii bocznej ściany jam nosa, który został opublikowany w wyczerpanym...

Wydawnictwo: Medycyna praktyczna

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących (cz. II)

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących (cz. II)

Miejsce walsartanu z uwzględnieniem skojarzenia z hydrochlorotiazydem Książka należy do 4-częściowego cyklu monografii, których celem jest przedstawienie miejsca antagonistów receptora angiotensyny II w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób z nim współistniejących. W poszczególnych opracowaniach omówiono wybrane zagadnienia...

Wydawnictwo: Medycyna praktyczna

Nadciśnienie tętnicze. Współczesna diagnostyka i podstawy terapii

Nadciśnienie tętnicze. Współczesna diagnostyka i podstawy terapii

Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy z rożnych dziedzin hipertensjologii, uzupełniony bogatą dokumentacją zdjęciową. Przedstawiono również zasady nowoczesnej terapii nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących - w tym cukrzycy - uwzględniając najnowsze wytyczne postępowania z chorym na nadciśnienie tętnicze. Książka...

Wydawnictwo: Medycyna praktyczna

Polski leksykon fitopatologiczny

Polski leksykon fitopatologiczny

Przedmowa Przygotowywanie wydawnictw typu leksykon w dobie tak szerokiego dostępu do Internetu może wydawać się przedsięwzięciem nietrafionym. Podobno nawet słynna „Encyclopaedia Britannica” przestała ukazywać się w formie książkowej i najnowsze jej wydania są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Ciągle jeszcze...

Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW

Przewodnik do ćwiczeń z biochemii, wyd. II

Przewodnik do ćwiczeń z biochemii, wyd. II

Regulamin porządkowy pracy w laboratorium (Joanna Kwinta, Sławomir Orzechowski) ... 5 Zasady zaliczania ćwiczeń (Joanna Kwinta) ... 7 Analiza jakościowa ... 9 Właściwości aminokwasów i białek (Anna Miazek, Barbara Zagdańska) ... 9 Reakcje charakterystyczne węglowodanów (Ewa Piszczek) ... 19 Badanie składników...

Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW

Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego

Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego

Rozpoznawanie nagłego zagrożenia zdrowotnego METODYKA POSTĘPOWANIA Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych Ocena stanu dróg oddechowych Ocena czynności układu oddechowego Ocena czynności układu krążenia Ocena stanu neurologicznego SYMPTOMATOLOGIA...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Chirurgia i estetyka twarzy

Chirurgia i estetyka twarzy

Chirurgia plastyczna kojarzona jest niemal wyłącznie z poprawianiem wyglądu i odmładzaniem. I niestety nie udaje się tego zmienić. Najtrudniej jest z wywiadami, bo jeśli nawet zaczynają się od przeszczepiania palców, operacji rozszczepów czy leczenia zniekształceń pooparzeniowych, to prędzej czy później wplatane są wątki dotyczące...

Wydawnictwo: Cornetis

Zakażenia HIV i AIDS – poradnik dla lekarzy

Zakażenia HIV i AIDS – poradnik dla lekarzy

Dynamika rozwoju epidemii HIV zmienia się w różnych regionach świata. Liczba nowo rozpoznanych zakażeń w krajach zachodnich zmniejsza się, natomiast znaczący wzrost obserwowany jest na obszarach Środkowego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Również w Polsce liczba świeżych zakażeń, wykrywanych w ostatnich...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Continuo

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

System podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce zakłada profesjonalne świadczenia nie tylko w odniesieniu do chorego dziecka, ale także wspieranie rodziców w postaci sprawnie funkcjonującej opieki profilaktycznej. Zespół POZ realizuje świadczenia zdrowotne wobec dzieci oraz ich rodziców/opiekunów w warunkach ambulatoryjnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Continuo

Pooperacyjne zaburzenia świadomości - praktyczny przewodnik interdyscyplinarny

Pooperacyjne zaburzenia świadomości - praktyczny przewodnik interdyscyplinarny

Książka poświęcona jest zaburzeniom świadomości będącym bardzo częstym i niebezpiecznym powikłaniem między innymi operacji chirurgicznych, stanów ogólnomedycznych oraz zespołów otępiennych. W związku z tym, z problemem zaburzeń świadomości w swojej praktyce klinicznej spotykają się chirurdzy, ortopedzi, interniści...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Continuo

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie

Epidermolysis bullosa jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, zaliczaną do tzw. chorób sierocych. Szacuje się, że różnych chorób tego typu jest ponad 6000. Mimo, że częstość ich występowania nie jest wysoka, stanowią w krajach wysoko rozwiniętych ogromny problem diagnostyczny, terapeutyczny i psychospołeczny. Stąd też potrzeba badań...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Continuo

Biblioteka czasopisma Nadciśnienie Tętnicze, 2009, tom 09; Perindopril + Indapamid

Biblioteka czasopisma Nadciśnienie Tętnicze, 2009, tom 09; Perindopril + Indapamid

Biblioteka czasopisma Nadciśnienie Tętnicze - to seria publikacji pod redakcją Prof. Andrzeja Tykarskiego, Redaktora Naczelnego pisma Nadciśnienie Tętnicze. Poszczególne książki serii opisują substancje czynne, znajdujące zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Opisy dotyczą farmakoterapii, zastosowania klinicznego, działań...

Wydawnictwo: via medica

Internetowa księgarnia medyczna to miejsce, w którym znajdziesz wiele ciekawych książek medycznych na temat zdrowia. W ofercie posiadamy szeroki wybór wydawnictw popularnonaukowych, w których znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące profilaktyki oraz dbania o zdrowie. Studenci kierunków medycznych znajdą u nas wiele interesujących pozycji, w tym podręczniki, zestawy testów oraz kompendia wiedzy z różnych dziedzin medycyny. W ofercie posiadamy także książki medyczne dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych, w których można znaleźć fachową wiedzę z zakresu podstaw danej dziedziny oraz najnowszych osiągnięć. Rozległa tematyka księgarni medycznej obejmuje alergologię, genetykę, medycynę rodzinną i pediatrię, a także onkologię, psychiatrię i ratownictwo medyczne. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na tematy medyczne, u nas na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zapraszamy.