Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

Gerhard Grevers, Martin Rocken, red. B. Panaszek

Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

Wydawnictwo: Urban & Partner
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7609-087-0
Nr katalogowy: 41246

Czas dostawy: 2 - 4 dni

Cena detaliczna: 86,40 zł

Nasza cena: 74,79 zł (rabat 13%)


Dodaj do koszykaPoleć znajomym:

Opis: Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

W książce omówiono ważne zagadnienia z zakresu chorób alergicznych począwszy od patomechanizmu alergii, w której biorą udział swoiste przeciwciała, głównie IgE, oraz komórki immunologiczne aktywne, poprzez szeroki zakres problemów klinicznych, a także zasady organizowania opieki nad pacjentami z dolegliwościami alergicznymi w każdym wieku. Drugie wydanie podręcznika zostało poszerzone i zaktualizowane o istotne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób alergicznych ostatnich lat, co umożliwiło przedstawienie wszystkich aspektów współczesnej alergologii.


Spis treści: Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

Przedmowa V
Autorzy VI
Przedmowa do wydania polskiego VII
Wprowadzenie VIII
Skróty XIII
Źródła fotografii XVI
I. Podstawy alergologii 1
Wprowadzenie 3
Przegląd pojęć 5
Epidemiologia i etiologia chorób alergicznych 7
Zapobieganie chorobom alergicznym 9
Układ immunologiczny 10
Odporność swoista i nieswoista 11
Narządy limfatyczne 12
Komórki odpowiedzi immunologicznej: przegląd 15
Komórki układu immunologicznego: limfocyty T 17
Subpopulacje limfocytów T: limfocyty Th17 i limfocyty regulatorowe 19
Komórki układu immunologicznego: limfocyty B 21
Ważniejsze substancje mediatorowe 23
Chemokiny 25
Układ odpornościowy związany ze skórą (SALT) 27
Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi (MALT) 29
Patofizjologia reakcji alergicznych 30
Reakcje z nadwrażliwości 31
Reakcja nadwrażliwości typu I według Gella i Coombsa 33
Reakcje typu II i III według Gella i Coombsa 35
Reakcja typu IV według Gella i Coombsa 37
Reakcja typu IV według Gella i Coombsa II 39
Alergeny i typy reakcji alergicznych 40
Alergeny 41
Alergie sezonowe I 43
Alergie sezonowe II 45
Alergie sezonowe III 47
Alergie całoroczne 49
Alergia na jad owadów 51
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 53
Nietolerancje pokarmowe 55
Nietolerancja leków 57
Czynniki warunkujące wystąpienie alergii 59

II. Diagnostyka chorób alergicznych 61
Wywiad i badanie przedmiotowe 62
Wywiad 63
Badanie przedmiotowe 65
Diagnostyka alergologiczna in vivo 66
Testy alergiczne 67
Testy skórne: potarcia, skaryfikacyjny, prick (punktowy) i śródskórny 71
Test naskórkowy 73
Test tuberkulinowy. Multitest 75
Testy fizykalne: cieplny, uciskowy, pocenia się 77
Testy podskórne i użądleniowe 79
Test prowokacji dospojówkowej i donosowej 81
Testy prowokacji oskrzeli I 83
Testy prowokacji oskrzeli II 85
Testy prowokacji pokarmowej 87
Diagnostyka alergologiczna in vitro 88
Diagnostyka chorób alergicznych 89
ECP, tryptaza, test degranulacji bazofilów, CAST, CIE 91
III. Leczenie chorób alergicznych 93
Profilaktyka 94
Unikanie ekspozycji na alergen 95
Dieta 97
Leczenie klimatyczne 99
Immunoterapia 100
Immunoterapia swoista I 101
Immunoterapia swoista II 103
Immunoterapia podjęzykowa, alergoidy 105
Zasady leczenia chorób alergicznych 106
Leki przeciwhistaminowe 107
Kortykosteroidy 109
Inne leki 111
Pielęgnacja skóry 112
Pielęgnacja skóry alergicznej 113
IV. Obraz kliniczny chorób alergicznych i czynniki ryzyka 115
Nagłe przypadki 116
Przegląd alergenów, nagłe przypadki 117
Reakcje anafilaktyczne 119
Wstrząs anaf ilaktyczny 121

Choroby alergiczne skóry 122
Budowa anatomiczna skóry 123
Wypryski 125
Atopowe zapalenie skóry 129
Pokrzywka i obrzęk Quinckego 131
Mastocytozy 133
Pierwotne zapalenie naczyń 135
Osutki polekowe 137
Choroby związane z eozynofilią 139
Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych 140
Anatomia i fizjologia 141
Alergiczne zapalenie nosa 145
Polipy nosa 149
Choroby alergiczne gardła i krtani 151
Choroby alergiczne dolnych dróg oddechowych 152
Anatomia i fizjologia 153
Astma oskrzelowa 155
Choroby z objawami astmatycznymi 159
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych zewnątrzpochodne 160
Choroby alergiczne narządu wzroku 162
Anatomia i patofizjologia 163
Alergiczne zapalenie spojówek 165
Alergia kontaktowa, obrzęk powiek, zapalenie powiek, wyprysk powiek 167
Choroby alergiczne przewodu pokarmowego 168
Budowa anatomiczna i fizjologiczna 169
Alergia na produkty spożywcze i nietolerancje pokarmowe 171
Niedokrwistość złośliwa, celiakia 173
Nietolerancja histaminy 175
Inne immunologiczne choroby przewodu pokarmowego 179
Alergiczne schorzenia jamy ustnej 181
Choroby alergiczne wieku dziecięcego 182
Zjawiska immunologiczne w czasie ciąży i karmienia piersią 183
Uwagi diagnostyczne i terapeutyczne 185
Astma oskrzelowa u dzieci 187
Atopowe zapalenie skóry 189
Problemy diagnostyczne w dzieciństwie .193
Alergia i szczepienia oraz inne choroby alergiczne 194
Szczepienia u chorych na alergię 195
Alergia i inne reakcje immunologiczne 197
Alergia a stan psychiczny chorego 198
Alergia a środowisko 202
Skażenie środowiska jako czynnik ryzyka 203

Dieta i karmienie piersią 205
Zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń207
Alergie zawodowe 208
Nabyte zawodowe alergie skórne typu I 209
Zawodowe alergie kontaktowe 211
Zawodowe choroby alergiczne dróg oddechowych 213
V. Dodatek 215
Tabele 216
1. Podział zapalenia naczyń 216
2. Obraz kliniczny i leczenie reakcji anafilaktycznej .217
3. Postępowanie reanimacyjne wg zasad ABCD 218
4. Stosowanie leków w czasie ciąży i karmienia piersią 219
5. Grzyby o działaniu alergizującym 220
6. Podstawowy zestaw alergenów kontaktowych w typowym stężeniu i zestaw dodatkowy używany do testów
płatkowych 220
Najczęstsze alergeny kontaktowe 229
Dzienniczek pacjenta 235
Słowniczek 236
Skorowidz 239

Zobacz także:


Zdrowie przez dotyk

Cena 19,92 zł