Książki medyczne Czelej

Podręcznik transplantacji nerek

Gabriel M. Danovitch, Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek

Podręcznik transplantacji nerek

„Podręcznik transplantacji nerek” G. Danovitcha jest od lat wiodącą pozycją na temat przeszczepiania nerek. Publikacja cechuje się praktycznym ujęciem aktualnie dostępnej wiedzy i jest skierowana do transplantologów, lekarzy internistów, nefrologów, chirurgów i innych członków zespołów transplantacyjnych. Książka zawiera...

Wydawnictwo: Czelej

Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek

Pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak

Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek

Założeniem autorów tej publikacji było przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie chirurgii, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego.
W wielu rozdziałach przekroczono zakres podstawowych wymaganych od studentów wiadomości z danej tematyki, ponieważ autorzy przyjęli zasadę, aby w przypadku...

Wydawnictwo: Czelej

Neuroonkologia kliniczna

Paweł P. Liberski, Radzisław Kordek, Wojciech Biernat, Wojciech Kozubski

Neuroonkologia kliniczna

Dotychczas w Polsce nie było tak obszernego i kompletnego opracowania na temat nowotworów układu nerwowego. Tę wyraźną lukę na rynku książek medycznych w końcu podjął się wypełnić zespół pod kierunkiem neurologów Pawła Liberskiego i Wojciecha Kozubskiego oraz onkologów Wojciecha Biernata i Radzisława Kordka. Powstała w ten...

Wydawnictwo: Czelej

Marketing gabinetu stomatologicznego

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Marketing gabinetu stomatologicznego

Premiera 22 września 2011 r. na Targach CEDE w Poznaniu.

Publikacja skoncentrowana jest na marketingowym aspekcie funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, przedstawiając jego istotę, wskazówki związane z wdrażaniem i jego prowadzeniem.
Celem wydania jest przybliżenie lekarzom dentystom instrumentów marketingowego oddziaływania...

Wydawnictwo: Czelej

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych Tom 3

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych Tom 3

KSIĄŻKA INTERDYSCYPLINARNA I PIONIERSKA NA POLSKIM RYNKU DERMATOLOGICZNYM. Dermatologia jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, wywodzącą się z interny, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyraźnie zmieniała swoje oblicze, rozwijając się zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. O jej postępach decyduje nie tylko rozwój dyscyplin...

Wydawnictwo: Czelej

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek. Poradnik dla pielęgniarek

Koper Dorota, Senatorski Grzegorz

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek. Poradnik dla pielęgniarek

Poradnik ten powstał w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Warszawie, wiodącym w Polsce ośrodku nefrologicznym, kierowanym przez Leszka Pączka. Książka jest napisana w sposób ciekawy, przejrzysty i logiczny. Zawiera stan najnowszej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym u pacjentów z chorobami nerek. Temat ten przedstawiono...

Wydawnictwo: Czelej

Neurologia w praktyce klinicznej. Tom 1

Gerald M. Fenichel , Joseph Jankovic, Robert B. Daroff, Walter G. Bradley

Neurologia w praktyce klinicznej. Tom 1

„Neurologia w praktyce klinicznej” to pierwsze polskie wydanie fundamentalnego dzieła „Neurology in Clinical Practice” (czwartej, najnowszej edycji) pod redakcją G. Bradleya, R. B. Daroffa, G. M. Fenichela i J. Jankovica. Podręcznik ten obejmuje całość nauk neurologicznych i zawiera nie tylko opis chorób i ich patofizjologii

Wydawnictwo: Czelej

Ilustrowany leksykon zespołów w dermatologii Tom 2 F-N

Kaszuba Andrzej

Ilustrowany leksykon zespołów w dermatologii Tom 2 F-N

„Ilustrowany leksykon zespołów w dermatologii” to pierwszy polski i jeden z nielicznych na świecie leksykon częstszych i rzadziej występujących zespołów dermatologicznych. Publikacja zawiera ponad 500 kolorowych zdjęć prezentujących rzadkie zespoły dermatologiczne. Hasła ułożone są alfabetycznie, co ma duże znaczenie praktyczne

Wydawnictwo: Czelej

Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce lekarza dentysty

Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce lekarza dentysty

W ostatnich latach pojawiło się na rynku wiele podręczników dotyczących nauczania przedmiotów stomatologicznych. Zdecydowanie mniej jest takich opracowań, które omawiałyby zagadnienia medycyny ogólnej dla lekarzy dentystów. Natomiast zupełny brak odnotowuje się w dziedzinach medycyny praktycznej dla stomatologów. Zaprezentowany podręcznik...

Wydawnictwo: Czelej

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych Tom 4

Kaszuba Andrzej

Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych Tom 4

KSIĄŻKA INTERDYSCYPLINARNA I PIONIERSKA NA POLSKIM RYNKU DERMATOLOGICZNYM. Dermatologia jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, wywodzącą się z interny, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyraźnie zmieniała swoje oblicze, rozwijając się zarówno w aspekcie naukowym, jak i klinicznym. O jej postępach decyduje nie tylko rozwój dyscyplin...

Wydawnictwo: Czelej

1 2 3 4 5 6 7 Następna strona >