Książki medyczne Górnicki

Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas

Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz

Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas

Podręcznik został napisany z myślą o studentach licencjatów na kierunku fizjoterapia. Treść została dostosowana do wymagań programowych z przedmiotu anatomia człowieka. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują całość programu obowiązującego studentów również innych kierunków wydziałów zdrowia publicznego uczelni medycznych...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Kości, stawy i więzadła. Płyta CD

Anna Żurada, Grzegorz Gajda, Jerzy Gielecki

Kości, stawy i więzadła. Płyta CD

Polsko-łacińsko-angielski atlas anatomiczny opracowany na podstawie atrakcyjnej metody interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych. Zawiera wysokiej rozdzielczości obrazy anatomiczne, zdjęcia rentgenowskie i tomografii komputerowej. Prezentuje też testy sprawdzające nabytą wiedzę z zakresu układu ruchu. Minimalne wymagania sprzętowe...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Wydawnictwo: Górnicki

Ocena ocznego przepływu krwi w jaskrze

Alon Harris

Ocena ocznego przepływu krwi w jaskrze

: W publikacji prof. Alona Harris Czytelnik znajdzie przegląd aktualnych technik badawczych stosowanych do oceny perfuzji krwi w tylnym odcinku oka – siatkówce, naczyniówce i głowie nerwu wzrokowego, a także wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu inhibitorów anhydrazy węglanowej na ukrwienie siatkówki.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Edward Wylęgała, Jarosław Piłat, Sławomir Teper

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

SPIS TREŚCI:

Wstęp
Wykaz skrótów

1. Rys historyczny
2. Rozwój i anatomia plamki
3. Epidemiologi
4. Podstawy genetyki AMD
Dziedziczenie wielogenowe
Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów
Nierównowaga sprzężeń i HapMap Project
Metodyka badań genetycznych w AMD
5. Etiologia
Niemodyfikowane...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

Ludmiła Borodulin-nadzieja (red.)

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce rożnych form kształcenia medycznego, w tym studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i położnictwa, zespół pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przygotował podręcznik z fizjologii, która jako przedmiot wchodzi w skład...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Nowotwory narządu wzroku

Jacek J. Kański, Jarosław Kocięcki, Krystyna Pecold, Małgorzata Korolczak-kulesza

Nowotwory narządu wzroku

Zagadnienia: diagnostyka i leczenie najczęstszych nowotworów narządu wzroku: guzów powiek, guzów spojówki i rogówki, guzów oczodołu i guzów wewnątrzgałkowych. Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera dodatkowo opisy przypadków klinicznych oraz pytania testowe z wyczerpującymi odpowiedziami. Odbiorcy: lekarze okuliści

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Ekg w medycynie ratunkowej 2

Amal Mattu, William Brady

Ekg w medycynie ratunkowej 2

Podobnie jak część pierwsza, ten tom również zawiera 200 zapisów EKG z krótkimi, skoncentrowanymi na istotnych informacjach, opisami przypadków. Jednakże w odpowiedzi na niezwykle entuzjastyczne przyjęcie pierwszego tomu autorzy zdecydowali się na zwiększenie poziomu trudności prezentowanych elektrokardiogramów, ale bez nadmiernego wgłębiania...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Ratownik medyczny

Jakub Jakubaszko

Ratownik medyczny

Zadaniem podręcznika jest zapoznanie czytelnika z problemami ratownictwa medycznego oraz uświadomienie obszaru odpowiedzialności, z jaką się ten zawód wiąże. W książce omawiane są kluczowe zagadnienia dla ratownictwa medycznego oraz najważniejsze zalecenia dotyczące wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Omawiana problematyka: ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Wykłady z okulistyki

Anthony Bron, Bruce James, Chris Chew

Wykłady z okulistyki

Przedmowa do wydania dziesiątego Przedmowa do wydania pierwszego Podziękowania Przedmowa do wydania pierwszego polskiego 1. Anatomia 2. Wywiad i badanie 3. Układ optyczny oka 4. Oczodół 5. Powieki 6. Układ łzowy 7. Spojówka, rogówka i twardówka 8. Soczewka i zaćma 9. Zapalenie błony naczyniowej 10. Jaskra 11. Siatkówka i naczyniówka 12

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona >