Książki medyczne Górnicki

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

Ludmiła Borodulin-nadzieja (red.)

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce rożnych form kształcenia medycznego, w tym studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i położnictwa, zespół pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przygotował podręcznik z fizjologii, która jako przedmiot wchodzi w skład...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Nowotwory narządu wzroku

Jacek J. Kański, Jarosław Kocięcki, Krystyna Pecold, Małgorzata Korolczak-kulesza

Nowotwory narządu wzroku

Zagadnienia: diagnostyka i leczenie najczęstszych nowotworów narządu wzroku: guzów powiek, guzów spojówki i rogówki, guzów oczodołu i guzów wewnątrzgałkowych. Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera dodatkowo opisy przypadków klinicznych oraz pytania testowe z wyczerpującymi odpowiedziami. Odbiorcy: lekarze okuliści

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych

Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Marta Madej, Piotr Wiland

Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych

Książka zajmuje się zagadnieniami oceny aktywności i jakości życia chorych przy wykorzystaniu kwestionariuszy monitorujących postęp poszczególnych schorzeń.
Kwestionariusze te oparte są na wynikach międzynarodowych, wieloośrodkowych badań i były publikowane w literaturze światowej.


Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej

A. Nitsch-Osuch, K.A. Wardyn, T. Choroszy-Król

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej

Przedstawiono aktualną wiedzę na temat etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki i terapii zakażeń wywołanych przez: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Francisella tularensis, Coxiella burnetii.

Ponadto omówiono zakażenia bakteriami atypowymi w kontekście...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Wydawnictwo: Górnicki

Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii

Ewa Murawska-ciałowicz, Marcin Zawadzki, Rafał Szafraniec

Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii

W podręczniku przedstawiono najważniejsze aspekty fizjologii człowieka, kierując się potrzebami odbiorców, którymi są przede wszystkim studentki wydziałów kosmetologii. Opanowanie materiału zawartego w przedstawionej książce powinno stać się punktem wyjścia do dalszej nauki takich przedmiotów, jak higiena, patologia, dermatologia...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Badania obrazowe w okulistyce

James S. Wolffsohn

Badania obrazowe w okulistyce

Wydanie polskie pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Edwarda Wylęgały


Książka przedstawia i wyjaśnia wszystkie techniki związane z obrazowaniem wysokiej rozdzielczości oka: od informatycznej struktury półprzewodnika i koloru używanego podczas obrazowania, do najnowszego oprzyrządowania, co ma znaczenie dla pełnego zrozumienia...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Sirolimus Zastosowania w medycynie

Sirolimus Zastosowania w medycynie

Monografia ma na celu wszechstronną prezentację leku i jest próbą określenia jego obecnych i przyszłych zastosowań klinicznych na podstawie krytycznego przeglądu piśmiennictwa i własnych blisko 7-letnich doświadczeń autorów w leczeniu chorych po przeszczepach nerek, wątroby i szpiku oraz chorych po założeniu stentów uwalniających...

Wydawnictwo: Górnicki Wydawnictwo Medyczne

ABC elektrokardiografii klinicznej

Francis Morris, John Camm, red. J. K. Wranicza , William J. Brady

ABC elektrokardiografii klinicznej

W opracowaniu omówiono zmiany elektrokardiograficzne występujące w ostrych stanach kardiologicznych. Podręcznik kierowany jest do lekarzy praktyków, a w szczególności do lekarzy ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych.
ABC elektrokardiografii klicznej pełne jest doskonale omówionych zapisów EKG i odnosi je do konkretnych sytuacji...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Atlas diagnostyki i terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Kucharczuk Jan, Sikorski Bartosz Ł.

Atlas diagnostyki i terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Podręcznik i atlas przybliża aktualny stan wiedzy na temat zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Omówione zostały szczegółowo nowoczesne badania istotne diagnostyczne: angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa, autofluorescencja, OCT,angiografia OCT. Autorzy opisują postać suchą i wysiękową AMD, a także ich różnicowanie

Wydawnictwo: Górnicki

1 2 3 4 5 6 7 Następna strona >