Książki medyczne Górnicki

Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas

Elżbieta Suder, Szymon Brużewicz

Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas

Podręcznik został napisany z myślą o studentach licencjatów na kierunku fizjoterapia. Treść została dostosowana do wymagań programowych z przedmiotu anatomia człowieka. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują całość programu obowiązującego studentów również innych kierunków wydziałów zdrowia publicznego uczelni medycznych...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Podstawy alergologii

red. Wojciech Mędrala

Podstawy alergologii

Podręcznik Podstawy alergologii przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące patogenezy, rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych. Publikacja jest adresowana zarówno do alergologów, jak również do lekarzy innych specjalności, spotykających się w swojej praktyce zawodowej z chorobami alergicznymi. Szerokie grono Autorów podjęło się trudu...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

EKG w medycynie ratunkowej

Amal Mattu, William Brady

EKG w medycynie ratunkowej

Podręcznik został przygotowany przez specjalistów z zakresu intensywnej opieki medycznej w przyjazny dla czytelnika sposób, ułatwiający samodzielną naukę interpretacji zapisów EKG, zarówno podstawowych, jak i bardziej złożonych.

Z powodu różnorodności zamieszczonych 200 zapisów EKG, którym towarzyszą opisy stanu klinicznego...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

ABC elektrokardiografii klinicznej

Francis Morris, John Camm, red. J. K. Wranicza , William J. Brady

ABC elektrokardiografii klinicznej

W opracowaniu omówiono zmiany elektrokardiograficzne występujące w ostrych stanach kardiologicznych. Podręcznik kierowany jest do lekarzy praktyków, a w szczególności do lekarzy ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych.
ABC elektrokardiografii klicznej pełne jest doskonale omówionych zapisów EKG i odnosi je do konkretnych sytuacji...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Zmiany narządowe w chorobach reumatycznych

Zmiany narządowe w chorobach reumatycznych

Książka ma na celu wspomóc zarówno lekarzy reumatologów, jak i innych specjalistów w ich codziennej praktyce. W pierwszej kolejności wymieniono badania diagnostyczne przydatne w ustalaniu rozpoznania, następnie omówiono zaburzenia funkcji danego układu w przebiegu chorób reumatycznych. Później opisano zmiany w układzie kostno-stawowym...

Wydawnictwo: Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

Ludmiła Borodulin-nadzieja (red.)

Fizjologia człowieka - podręcznik dla studentów

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce rożnych form kształcenia medycznego, w tym studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i położnictwa, zespół pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przygotował podręcznik z fizjologii, która jako przedmiot wchodzi w skład...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej

A. Nitsch-Osuch, K.A. Wardyn, T. Choroszy-Król

Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej

Przedstawiono aktualną wiedzę na temat etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki i terapii zakażeń wywołanych przez: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Francisella tularensis, Coxiella burnetii.

Ponadto omówiono zakażenia bakteriami atypowymi w kontekście...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii

Ewa Murawska-ciałowicz, Marcin Zawadzki, Rafał Szafraniec

Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii

W podręczniku przedstawiono najważniejsze aspekty fizjologii człowieka, kierując się potrzebami odbiorców, którymi są przede wszystkim studentki wydziałów kosmetologii. Opanowanie materiału zawartego w przedstawionej książce powinno stać się punktem wyjścia do dalszej nauki takich przedmiotów, jak higiena, patologia, dermatologia...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

ABC POChP. Wydanie polskie pod redakcją dr hab. med. Anny Brzeckiej

Graeme P. Currie

ABC POChP. Wydanie polskie pod redakcją dr hab. med. Anny Brzeckiej

Polska edycja książki ABC POChP jest tłumaczeniem i adaptacją drugiego wydania brytyjskiego ABC of COPD. Publikacja w sposób klarowny i nowoczesny przybliża zagadnienia z zakresu patomechanizmu choroby, czynników ryzyka i zasad jej rozpoznawania zarówno w warunkach klinicznych, jak i praktyki ambulatoryjnej. Polskie wydanie pt. ABC POChP zostało...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Wydawnictwo: Górnicki

1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona >