Anestezjologia - książki medyczne


Anestezjologia to medycyna bólu, paliatywna, diagnozowanie, leczenie opieka nad chorymi w stanie krytycznym, z niewydolnością wielonarządową, resuscytacja pacjentów z chorobami serca lub układu oddechowego, w tym stosowanie sztucznej wentylacji, a także nadzorowanie funkcji życiowych pacjenta po znieczuleniu operacyjnym - to podręczniki anestezjologii.
Medicus homo est
Lekarz jest tylko człowiekiem

PODSTAWY FIZJOLOGII DLA ANESTEZJOLOGÓW

Bogdan Kamiński, Krzysztof Kusza

PODSTAWY FIZJOLOGII DLA ANESTEZJOLOGÓW

źródło wiedzy dla anestezjologów odbywających staż. Książka jest wypełniona łatwym do zrozumienia, aktualnym i klinicznie istotnym materiałem w formacie pytań i odpowiedzi. Ramki „Znaczenie kliniczne” umożliwiają czytelnikowi przełożenie pojęć fizjologicznych na praktykę kliniczną. Autorzy połączyli swą wiedzę...

Wydawnictwo: Medipage

BLOKADY NERWÓW OBWODOWYCH I ANATOMICZNE PODSTAWY ANESTEZJI REGIONALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ULTRASONOGRAFI

dr n. med. Piotr Nowakowski, prof. dr hab. n. med. L. Drobnik

BLOKADY NERWÓW OBWODOWYCH I ANATOMICZNE PODSTAWY ANESTEZJI REGIONALNEJ Z WYKORZYSTANIEM ULTRASONOGRAFI

Podręcznik „Blokady nerwów obwodowych i anatomiczne podstawy anestezji regionalnej z wykorzystaniem ultrasonografii” zawiera opisy krok po kroku tradycyjnych technik znieczulenia oraz blokad wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii. W drugim wydaniu położono szczególny nacisk na jasność informacji, standaryzację postępowania i bezpieczeństwo...

Wydawnictwo: Medipage

ANESTEZJOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Hanna Misiołek

ANESTEZJOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Anestezjologia w pytaniach i odpowiedziach wg Jamesa Duke’a to polska edycja podręcznika, który doczekał się w USA pięciu wydań, co świadczy o jego popularności i kompetencji, łatwości przyswajania i rozległości prezentowanej w nim wiedzy. Książka, dzięki swej nietypowej formie, zapewnia szybki dostęp do najważniejszych problemów

Wydawnictwo: Medipage

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Książka, w której wnikliwie omówiono zagadnienia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci w oparciu o aktualne wytyczne i zalecenia. Zaktualizowane zostały poszczególne rozdziały. Dodatkowym walorem dydaktycznym są liczne kolorowe zdjęcia, schematy i ryciny. Książka skierowana nie tylko do ratowników medycznych oraz...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Wykłady z anestezjologii

Machała Waldemar

Wykłady z anestezjologii

Autor jest wybitnym anestezjologiem i specjalistą medycyny ratunkowej, praktykiem, wykładowcą i nauczycielem akademickim. W swoje książce dzieli się z czytelnikiem często trudną wiedzą w sposób jasny i zrozumiały. To ciekawy przewodnik po specjalności, jaką jest anestezjologia i intensywna terapia. Trudne zagadnienia są opisane w reportażowy...

Wydawnictwo: PZWL

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Blokady centralne

Koryachkin Victor A.

Blokady centralne

Z Przedmowy (...) Pozornie wydawać by się mogło, że o blokadach centralnych, anestezjolodzy wykonujący je na co dzień w swojej praktyce, posiedli wiedzę wystarczającą. Po lekturze tego podręcznika z pewnością zweryfikują swoje przekonania i odkryją wiedzę - od historycznej po najbardziej współczesną, i prawdy - od oczywistych

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Crash Course Anestezjologia

Weinert Mark

Crash Course Anestezjologia

Książka przedstawia nie tylko anestezjologię kliniczną oraz intensywną terapię, ale także medycynę przypadków nagłych, leczenie bólu, a nawet wprowadzenie do medycyny paliatywnej. Jest to zakres wiedzy obejmujący szkolenie specjalistyczne w zakresie anestezjologii. Publikacja ta będzie przydatna dla studentów dzięki jasności i zwięzłości...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Anestezjologia. Na dyżurze wyd. II

H. Knzig, P. Lemberger

Anestezjologia. Na dyżurze wyd. II

Nagły dopływ informacji, nowych czy zapomnianych, może okazać się potrzebny właśnie w sytuacji nagłej, czyli na dyżurze. Stąd też tytuł polskiego przekładu: Anestezjologia. Na dyżurze. Jej mocną stroną jest wiele praktycznych informacji. Zawarto w niej zalecenia i wytyczne, dane liczbowe, wartości prawidłowe i graniczne, co ucieka...

Wydawnictwo: Elsevier Urban&Partner

Anestezjologia ambulatoryjna

Raeder Johan

Anestezjologia ambulatoryjna

Pierwszy przewodnik dotyczący organizacji zabiegów i znieczuleń w trybie ambulatoryjnym. Omówiono w nim tematy szczególnie ważne dla anestezjologa, przenosząc punkt ciężkości jego zainteresowań z samego zabiegu prowadzonego na sali operacyjnej na cały okres okołooperacyjny. Prezentowane zagadnienia to: organizacja oddziału

Wydawnictwo: pzwl

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

Jest to podręcznik z dziedziny anestezjologii, który zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.

Wydawnictwo: pzwl

Anestezjologia Millera Tom 3

Anestezjologia Millera Tom 3

Podręcznik Miller. Anestezjologia od ponad 25 lat uznawany jest za najdokładniejsze i najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy z zakresu współczesnej anestezjologii. Jednym z głównych atutów tej książki jest jej kompleksowość i niezwykle obszerna baza bibliograficzna oparta na aktualnych pozycjach piśmiennictwa. Obok tradycyjnych obszarów...

Wydawnictwo: Urban & Partner

Strona: [1] [2] [3] [4]