Angiologia - książki medyczne


Angiologia to patofizjologia chorób obwodowych naczyń krwionośnych oraz naczyń limfatycznych. Podręczniki angiologii opisują choroby takie jak zaburzenia ukrwienia kończyn, zwężenie tętnicy szyjnej, tętnic nerek, oraz tętnic trzewi, ich diagnostyka, badania kliniczne i laboratoryjne oraz terapia, chirurgia naczyniowa - są to obszary zainteresowania angiologii.

Sposób na żylaki

Kózka Mariusz, Rożnowska Krystyna

Sposób na żylaki

Kompresjoterapia - leczenie uciskiem Skleroterapia - obliteracja Leki Ćwiczenia Zabieg operacyjny

Wydawnictwo: Emilia

Strona: [1]