Biochemia, biofizyka - książki medyczne


Podręczniki biochemii, biofizyki. Doświadczenia jakie wykonują te nauki są podstawą postępu w medycynie, odpowiadają na szereg pytań w zakresie budowy i funkcjonowania pojedynczej komórki w żywym organizmie. Odkrycie kodu DNA, szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym, leki na choroby przemiany materii to ich zasługa.
Usus magister est optimus
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, Cyceron

Biochemia Harpera Ilustrowana

Bender David A., Botham Kathleen M., Rodwell Victor W.

Biochemia Harpera Ilustrowana

Jest to tłumaczenie 30 wydania nalężącego do najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny, farmacji, biologii i kierunków pokrewnych. W zwięzłej, przystępnej i interesującej formie przedstawiono w nim podstawy biochemii. Ogromnym atutem publikacji jest doskonały materiał ilustracyjny. Na...

Wydawnictwo: PZWL

Ćwiczenia z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

red. Kazimierz Trębacz

Ćwiczenia z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie

Materiały do ćwiczeń z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii.

Wydawnictwo: UMCS

Bakterie w dekoloryzacji barwników syntetycznych

Zabłocka-Godlewska E.

Bakterie w dekoloryzacji barwników syntetycznych

W części pracy dokonano charakterystyki barwników syntetycznych, z wyszczególnieniem barwników azowych i trifenylometanowych. Opisano zagadnienia związane z obecnością tych ksenobiotyków w środowisku, charakteryzując źródła ich emisji i skutki środowiskowe. Następnie opisano badania własne dotyczące wykorzystania wyselekcjonowanych...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Biochemia Podręcznik dla studentów uczelni medycznych

Bańkowski Edward

Biochemia Podręcznik dla studentów uczelni medycznych

Znajomość struktury molekularnej organizmu żywego i procesów metabolicznych w nim zachodzących jest fundamentem współczesnej wiedzy medycznej. Tylko na jej podstawie można poznać i zrozumieć nowoczesną fizjologię, genetykę, farmakologię, mikrobiologię czy diagnostykę laboratoryjną. Znajomość biochemii jest niezbędna dla zrozumienia...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Biofizyka. 500 pytań testowych.

Jeleń Piotr, Sobol Maria, Zieliński Jakub

Biofizyka. 500 pytań testowych.

"Biofizyka. 500 pytań testowych" to książka adresowana do studentów medycyny i stomatologii. Będzie doskonałą pomocą w powtórzeniu i usystematyzowaniu posiadanej już wiedzy. Samodzielne rozwiązanie zadań umożliwi obiektywną i szybką samoocenę. Książka może również stanowić pomoc w nauce biofizyki dla studentów ratownictwa...

Wydawnictwo: PZWL

Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komorkowych

Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia

Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komorkowych

Unowocześnione wydanie bardzo oczekiwanego podręcznika z pogranicza dwóch nauk, tj. biologii komórki (cytologii) oraz biochemii. Książka jest zbiorem wiadomości o budowie i funkcjach komórki (ludzkiej i zwierzęcej), ze szczególnym uwzględnieniem jej komponentu białkowego. Zawiera 23 rozdziały, z których większość stanowią opracowania...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Chemia Medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna

Redakcja wydania I polskiego Anna Jelińska, Jerzy Pałka, Marianna Zając

Chemia Medyczna Cele leków, substancje czynne, biologia chemiczna

w zasadzie CHEMIA LEKÓW.... Koncepcja dydaktyczna i zakres tematyczny nadały niniejszej pracy charakter przełomowy. Znajomość molekularnych mechanizmów działania leków w ostatnich latach znacząco sie poszerzyła. Z tego powodu w ksiażce położono szczególny nacisk na oddziaływania substancji czynnych z ich celami biologicznymi oraz podkreślono...

Wydawnictwo: medpharm

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wydanie II polskie

Edward Bańkowski

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wydanie II polskie

Drugie wydanie podrecznika dla studentów studiów licencjackich i magisterskich BIOCHEMIA różni sie wieloma szczegółami od jego pierwotnej wersji z 2006 roku. Zachowano w nim dotychczasowy układ rozdziałów z podziałem na podrozdziały. Skrócono niektóre opisy, inne natomiast rozbudowano i unowocześniono. W zwięzły i uproszczony sposób...

Wydawnictwo: medpharm

Chemia analityczna t.1/2. Analiza jakościowa, Analiza ilościowa klasyczna, Analiza instrumentalna

Chemia analityczna t.1/2. Analiza jakościowa, Analiza ilościowa klasyczna, Analiza instrumentalna

Tom 1 zawiera wiadomości na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej oraz analizy ilościowej klasycznej. Zakres i poziom wiadomości jest dostosowany do programu nauczania chemii analitycznej na uczelniach medycznych. Rozwój metod badawczych, w tym laboratoryjnych, wymusza ciągłe podnoszenie kwalifikacji

Wydawnictwo: pzwl

Biofizyka Podręcznik dla studentów

Biofizyka Podręcznik dla studentów

Biofizyka to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono...

Wydawnictwo: pzwl

Proteomika i metabolomika

Proteomika i metabolomika

Podręcznik dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych takich kierunków, jak chemia, biochemia, biotechnologia i medycyna, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz firm biotechnologicznych. Proteomika jest nauką zajmującą się badaniem struktury białek oraz zależności między budową danego białka a sprawowaną przez...

Wydawnictwo: WUW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Krótkie wykłady Biochemia

Hames David, Hooper Nigel

Krótkie wykłady Biochemia

W nowym wydaniu: - zaktualizowano wiadomości dotyczące przekazywania sygnałów w komórkach - rozszerzono tematy poświęcone strukturom komórkowym oraz technikom obrazowania - omówiono podstawy proteomiki i zastosowanie mikromacierzy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Strona: [1] [2]