Biologia medyczna - książki medyczne


Podręczniki biologii dla studentów medycyny. Biologia jest nauką podstawową, o wielu dyscyplinach. Bada fenomen życia, jego przekazywanie, rozwój, dziedziczenie cech, interakcje z otoczeniem, obumieranie. Odkrycia tej nauki w zakresie komórki, genetyki, metabolizmu są podstawą kolejnych etapów rozwoju medycyny i wprowadzenia nowych skutecznych metod leczenia.

Mikrobiologia

Murray P. R., Pfaller M.A., Rosenthal K.S.

Mikrobiologia

Z pewnością istnieje wiele teorii na temat zakresu wiedzy potrzebnej studentowi i metod nauczania, co prawdopodobnie uzasadnia obfitość podręczników mikrobiologii, która w ostatnich latach zagościła na księgarskich półkach. Nie twierdzimy, że reprezentujemy jedyne skuteczne podejście do nauczania mikrobiologii medycznej (naprawdę nie...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej

Lewandowska Ronnegren Anna

Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej

Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej to wyjątkowy podręcznik dla studentów nauk biologicznych i medycznych oraz dla wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się pracą laboratoryjną. Zawiera on dokładne opisy najpowszechniej stosowanych i najbardziej znanych procedur, kładąc szczególny nacisk na wyjaśnienie celowości przeprowadzania...

Wydawnictwo: Medpharm

Badania i publikacje w naukach biomedycznych Tom 1. Planowanie i prowadzenie badań

Boncler Magdalena, Różalski Marcin, Watała Cezary

Badania i publikacje w naukach biomedycznych Tom 1. Planowanie i prowadzenie badań

(z Przedmowy) Oto otrzymujemy dwutomowe dzieło [...] tak wyjątkowe, jak wybitne. Jest to pierwsza tak wnikliwa praca dotycząca podstaw metodologii prowadzenia badań w zakresie nauk przyrodnicznych i medycznych, pozycja bardziej niż niezbędna na rynku wydawniczym, wypełniająca dotkliwą lukę piśmienniczą. Książka pisana jest językiem...

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Badania i publikacje w naukach biomedycznych Tom 2. Przygotowywanie publikacji

Boncler Magdalena, Różalski Marcin, Watała Cezary

Badania i publikacje w naukach biomedycznych Tom 2. Przygotowywanie publikacji

(z Przedmowy) Oto otrzymujemy dwutomowe dzieło [...] tak wyjątkowe, jak wybitne. Jest to pierwsza tak wnikliwa praca dotycząca podstaw metodologii prowadzenia badań w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, pozycja bardziej niż niezbędna na rynku wydawniczym, wypełniająca dotkliwą lukę piśmienniczą. Książka pisana jest językiem...

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Choroby zakaźne myszy i szczurów. z elementami zoonoz, wybranymi zagadnieniami z hodowli, anatomii i fizjologii

Adaszek Łukasz, Winiarczyk Stanisław, Ziętek Jerzy

Choroby zakaźne myszy i szczurów. z elementami zoonoz, wybranymi zagadnieniami z hodowli, anatomii i fizjologii

Praktyczne kompendium wiedzy omawiające zagadnienia z zakresu: danych anatomicznych i fizjologicznych opatrzonych licznymi rycinami, tabelami i kolorowymi fotografiami, badań klinicznych wraz ze sposobem dawkowania leków, szczegółowych opisów przypadków najczęściej występujących chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i odzwierzęcych

Wydawnictwo: Elamed

Biomateriały

Marciniak J.

BiomateriałyWydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenieWydawnictwo: Wydawnictwo Continuo

Etnografie biomedycyny

Etnografie biomedycyny

Zawarte w antologii teksty traktują o konsekwencjach rozwoju medycyny i genetyki, o medykalizacji i sposobach radzenia sobie z nią w codziennym życiu, o negocjowaniu znaczeń związanych z nowoczesnymi technologiami medycznymi przez ludzi chorych i zdrowych, o ich nadziejach i lękach, wizjach przyszłości i opowieściach o przeszłości. Rozwój...

Wydawnictwo: wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego

Mikrobiologia lekarska

Borowski Jerzy, Zaremba Maria Lucyna

Mikrobiologia lekarska

W książce zostały omówione podstawowe informacje o strukturach i czynnościach życiowych drobnoustrojów. Wiele uwagi poświęcono takim zagadnieniom, jak chorobotwórczość drobnoustrojów, epidemiologia chorób zakaźnych i pasożytniczych czy właściwe postępowanie lecznicze. Osobny rozdział poświęcono zakażeniom szpitalnym i pozaszpitalnym

Wydawnictwo: pzwl

Strukturalne podstawy biologii komórki

Kilarski Wincenty

Strukturalne podstawy biologii komórki

Problemy zawarte w tej książce opisane są w przejrzysty sposób w 10 rozdziałach zawierających tematy: podstawowe techniki badawcze, podstawowe typy komórek i tkanek, błona komórkowa, organizacja cytoplazmy, degradacja substratów w komórce, transformatory energii, pierwotne utleniacze - peroksysomy, cykl życiowy komórki i jej podział, szkielet...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Podstawy biologii molekularnej

Lizabeth A. Allison

Podstawy biologii molekularnej

Obszerny, a zarazem lapidarny w ujęciu poszczególnych zagadnień podręcznik biologii (genetyki) molekularnej. Wyjątkowy wśród innych tego typu pozycji, jest to bowiem nie tyle książka o faktach, ile książka stawiająca pytania badawcze i opisująca eksperymentalne podejścia prowadzące do uzyskania odpowiedzi. Znakomicie zilustrowana - dzięki...

Wydawnictwo: WUW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Podstawy biologii komórki

Alexander Johnson, Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Karen Hopkin, Keith Roberts, Martin Raff, Peter Walter

Podstawy biologii komórki

Jest to tłumaczenie drugiego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia - komórki. W porównaniu z pierwszym wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dodano dwa nowe rozdziały omawiające molekularne...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Strona: [1]