Wybierz podkategorię:

100 rozpoznańBadania czynnościoweBadania dopplerowskieBadania kliniczneBadania laboratoryjneDiagnostyka obrazowaDiagnostyka różnicowaElektroencefalografia EEGElektrokardiografia EKGEndoskopia klinicznaPatomorfologia klinicznaTomografia komputerowaUltrasonografia USG

Diagnostyka - książki medyczne


Diagnostyka medyczna to testy immunologiczne, genetyczne, hormonalne, mikrobiologiczne i toksykologiczne oraz rezonans magnetyczny, promienie rentgenowskie, ultradźwięki do obrazowania i wizualizacji dynamicznej organów i tkanek - omawiają to poniższe podręczniki diagnostyki medycznej.
Non intellecti nulla est curatio morbi
O leczeniu choroby nierozpoznanej nie ma mowy

Diagnostyka ultrasonograficzna. Jama brzuszna i miednica. Tom 2

Kamaya A., Wong-You-Cheong J.

Diagnostyka ultrasonograficzna. Jama brzuszna i miednica. Tom 2

Badanie ultrasonograficzne jest często pierwszym badaniem obrazowym wykonywanym u pacjentów z bólem w obrębie jamy brzusznej lub miednicy, nieprawidłowymi wynikami badań biochemicznych, podejrzeniem zmiany nowotworowej lub objawami ginekologicznymi. W zależności od wyniku badania USG kieruje się chorych na dalszą diagnostykę lub – w wielu...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

VADEMECUM - BADANIE KLINICZNE

dr n. med. P. Jędrusik, prof. dr hab. n. med. Z. Gaciong

VADEMECUM - BADANIE KLINICZNE

Tom „Badanie kliniczne” z serii Vademecum jest idealnym kieszonkowym opracowaniem przeznaczonym dla studentów medycyny i młodych lekarzy, którym potrzebny jest łatwo dostępny, praktyczny przewodnik pozwalający uporządkować wiedzę na temat konsultacji lekarskich, zbierania wywiadów i badania pacjentów. ✓ W pierwszych rozdziałach...

Wydawnictwo: Medipage

ATLAS OSADU MOCZU W CHOROBACH NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

ATLAS OSADU MOCZU W CHOROBACH NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

Badania laboratoryjne stanowią obecnie jedno z głównych źródeł informacji o stanie zdrowia pacjenta. Wpisują się w strategie diagnostyki większości chorób, a stosowane jako testy przesiewowe umożliwiają ocenę ryzyka wystąpienia wielu chorób lub ich wykrycie jeszcze przed pojawieniem się objawów. Szacuje się, że wyniki badań laboratoryjnych...

Wydawnictwo: medpharm

TECHNIKI LABORATORYJNE W BIOLOGII MOLEKULARNEJ

TECHNIKI LABORATORYJNE W BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej to wyjątkowy podręcznik dla studentów nauk biologicznych i medycznych oraz dla wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się pracą laboratoryjną. Zawiera on dokładne opisy najpowszechniej stosowanych i najbardziej znanych procedur, kładąc szczególny nacisk na wyjaśnienie celowości przeprowadzania...

Wydawnictwo: medpharm

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cytowski Jerzy, Kępski Roman

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację. W książce zaprezentowano między innymi ważne zagadnienia, w których oryginalne dokonania mają autorzy. Analizowana jest przydatność diagnostyczna transformat sygnałów EKG. Prezentowana...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Obrazowanie klatki piersiowej

Obrazowanie klatki piersiowej

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Oddajemy w Państwa ręce książkę, której ideą była wymiana wiedzy praktycznej i doświadczeń z dziedziny radiologii oraz medycyny klinicznej w zakresie chorób klatki piersiowej w formie zbliżonej do kominka radiologicznego. Wierzę głęboko, że taka platforma wymiany poglądów, dzięki której wspólnie...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Diagnostyka ultrasonograficzna Jama brzuszna i miednica Tom 1

Kamaya A., Wong-You-Cheong J.

Diagnostyka ultrasonograficzna Jama brzuszna i miednica Tom 1

Badanie ultrasonograficzne jest często pierwszym badaniem obrazowym wykonywanym u pacjentów z bólem w obrębie jamy brzusznej lub miednicy, nieprawidłowymi wynikami badań biochemicznych, podejrzeniem zmiany nowotworowej lub objawami ginekologicznymi. W zależności od wyniku badania USG kieruje się chorych na dalszą diagnostykę lub – w wielu...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji

To pierwszy podręcznik z zakresu diagnostyki obrazowej przygotowany pod kątem potrzeb fizjoterapii i rehabilitacji. Zawarta w publikacji wiedza daje Czytelnikowi podstawy do ogólnej interpretacji diagnostyki obrazowej mózgu oraz układu mięśniowo-kostno-stawowego. W sposób szczegółowy omówiono obrazowanie wybranych schorzeń mózgu, a także...

Wydawnictwo: PZWL

Obrazowanie w onkologii Grainger & Alison Diagnostyka radiologiczna

Adam A., Goh V.

Obrazowanie w onkologii Grainger & Alison Diagnostyka radiologiczna

Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology to uznany od lat klasyczny podręcznik z dziedziny diagnostyki obrazowej autorstwa ekspertów o międzynarodowym uznaniu. Obrazowanie w onkologiiskłada się z siedmiu rozdziałów zaczerpniętych z szóstego wydania tego podręcznika. Stanowią one aktualny przegląd klasycznych i nowoczesnych technik...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Echokardiografia Praktyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Echokardiografia Praktyczna Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Echokardiografia praktyczna. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest monografią przedstawiającą wybrane zagadnienia dotyczące obrazowania echokardiograficznego w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia w powiązaniu z przykładami klinicznymi pacjentów ilustrowanymi zdjęciami i filmami badania echokardiograficznego. Publikacja ma charakter dydaktyczny i jest...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Ultrasonografia układu ruchu

McNally E.G.

Ultrasonografia układu ruchu

W podręczniku przedstawiono wszystkie współczesne możliwości badań ultrasonograficznych układu ruchu z uwzględnieniem prawidłowej anatomii ultrasonograficznej, diagnostyki chorób i diagnostyki różnicowej oraz możliwości monitorowania badaniami ultrasonograficznymi wielu procedur diagnostyczno-leczniczych z zakresu ultrasonografii zabiegowej

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Atlas elektroencefalografii

Bosak Magdalena

Atlas elektroencefalografii

Atlas elektroencefalografii to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawnictw medycznych, zawierająca 300 starannie wybranych zapisów EEG, zarejestrowanych według współczesnych standardów diagnostycznych. Bogata kolekcja prawidłowych elektroencefalogramów oraz artefaktów będzie przydatna lekarzom rozpoczynającym naukę w pracowniach EEG

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]