Endokrynologia - książki medyczne


Endokrynologia. Przysadka mózgowa, tarczyca, nadnercza i inne gruczoły wydzielania dokrewnego, zaburzenia hormonalne spowodowane ich chorobami, skutki tych zaburzeń dla metabolizmu, oddychania i innych funkcji życiowych człowieka, oraz diagnostyka i leczenie to obszar działania endokrynologii, poniżej podręczniki w tym zakresie.

Podstawy Endokrynologii

Tomasz Bednarczuk

Podstawy Endokrynologii

Podręcznik obejmuje wszystkie działy endokrynologii z wyraźnym podkreśleniem elementówklinicznych, diagnostycznych, różnicowych i terapeutycznych. Przedstawione w rozdziałachdane są aktualne, uwzględniono także postępy i nowości w tej dziedzinie.Najważniejszym elementem w moim przekonaniu jest diagnostyka poszczególnych choróbukazana...

Wydawnictwo: Item Publishing

Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców. z zarysem endokrynologii ogólnej

Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców. z zarysem endokrynologii ogólnej

Rozwój sportu wyczynowego jest nieodłącznie związany z rozwojem nauki. Sukces sportowy w ogromnej mierze zależy od umiejętności wykorzystywania jej najnowszych zdobyczy. To właśnie w laboratoriach i pracowniach są odkrywane coraz doskonalsze metody potencjalizacji fizycznych i psychicznych możliwości organizmu sportowca. Zagadnienia omawiane...

Wydawnictwo: Medpharm

Hypoadrenia. Wyczerpanie nadnerczy

McGregor Lucas

Hypoadrenia. Wyczerpanie nadnerczy

Jedną z dolegliwości, urastającą wręcz do miana epidemii współczesnego świata jest hypoadrenia czyli tak zwane wyczerpanie nadnerczy. Określenie epidemia wcale nie jest przesadzone. Prawdopodobnie większość z nas - jeśli nie każdy - ma osłabione nadnercza, o czym świadczy wiele objawów somatycznych, których doświadczamy na co dzie&#324

Wydawnictwo: Biały Wiatr

Endokrynologia nuklearna.

Doina Piciu

Endokrynologia nuklearna.

Choroby endokrynologiczne często są polem walki, na którym powodzenie terapii zależy od współdziałania zespołu oraz owocnej współpracy z lekarzami różnych specjalizacji: endokrynologami, lekarzami medycyny nuklearnej, chirurgami, onkologami, radiologami, patomorfologami itp. Spektakularny rozwój technologii i aparatury medycznej...

Wydawnictwo: Medipage

Atlas kliniczno - patologiczny chorób trzustki

Atlas kliniczno - patologiczny chorób trzustki

Choroby trzustki są dla lekarzy niezwykle trudnym wyzwaniem zarówno na etapie diagnozowania, jak i leczenia. Pacjent z podejrzeniem dolegliwości ze strony trzustki trafia zwykle do różnych lekarzy i dlatego bardzo często ustalenie rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia wymaga współpracy wielu specjalistów. Atlas kliniczno-patologiczny...

Wydawnictwo: Termedia

Leczenie testosteronem

Marek Medras

Leczenie testosteronem

Aktualne informacje w zakresie andrologii nie są w pełni znane w środowisku lekarskim. Wielu lekarzy w swej codziennej pracy rozważa jednak potrzebę terapeutycznego zastosowania testosteronu czy jego pochodnych. Dlatego autor niniejszej pracy podjął się zwięzłego przedstawienia podstawowych faktów związanych m.in. z metodami oznaczania testosteronu

Wydawnictwo: medpharm

Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszego

Krzysztof Gutkowski

Nieinwazyjne modele oceny aktywności zapalnej i zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu pierwszegoWydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Endokrynologia w pediatrii

Brook Charles G.D., Brown Rosalind S.

Endokrynologia w pediatrii

Książka jest poświęcona problemom z zakresu endokrynologii dziecięcej. Autorzy w zwięzły i przystępny sposób omówili patomechanizm, objawy kliniczne, diagnostykę i terapię zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące zaburzeń różnicowania płci, problemy z prawidłowym wzrostem

Wydawnictwo: Urban & Partner

Endokrynologia ciąży

Endokrynologia ciąży

W pierwszej części są prezentowane najnowsze wiadomości dotyczące endokrynologii ciąży w aspekcie wydzielania wewnętrznego płodu, matki oraz zagadnień klinicznych. W drugiej części, w sposób praktyczny, omówione są zagadnienia dotyczące endokrynologii, ciąży i porodu i połogu. W tej części znajdzie się przewodnik postępowania...

Wydawnictwo: pzwl

Zespół metaboliczny w praktyce klinicznej, t. 2

Bogdan Wyrzykowski

Zespół metaboliczny w praktyce klinicznej, t. 2

Przypomnienie przyczyn i następstw zespołu metabolicznego ułatwi zrozumienie metod zapobiegania jego rozwojowi oraz leczenia jego najważniejszych składowych: podwyższonego ciśnienia tętniczego, dyslipidemii i dysglikemii. Bez wątpienia najważniejszą rolę w patofizjologii zespołu metabolicznego odgrywają otyłość brzuszna i insulinooporność

Wydawnictwo: via medica

Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne

Stanisław J. Konturek

Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne

Do rąk studentów nauk medycznych i przyrodniczych trafia nowoczesne wydanie książki Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne. Zawiera ona podstawowe informacje o funkcjonowaniu układu trawiennego i wydzielania wewnętrznego, wzbogacone wiadomościami o zmianach, które w nich zachodzą w ważniejszych stanach chorobowych. Takie ujęcie materiału...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Endokrynologia wieku rozwojowego, cz.3

Maria Rybakowa

Endokrynologia wieku rozwojowego, cz.3

Książka zawiera: Endokrynologia płodu i noworodka - okres rozwoju wewnątrzłonowego, choroby endokrynne u noworodków, Rozwój w okresie pokwitania i dojrzewania - układ hormonalny w okresie pokwitania i dojrzewania, cechy somatyczne charakteryzujące O.P.D., Odchylenia w rozwoju somatycznym w O.P.D., Dojrzałość szkieletowa (wiek kostny)...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona: [1] [2]