Wybierz podkategorię:

BromatologiaChemia lekówFarmacja stosowanaFarmakodynamikaFarmakognozjaFarmakologiaFarmakoterapiaPodręcznikiReceptura aptecznaToksykologia

Farmacja, Farmakologia - książki medyczne


Farmacja jest odpowiedzialna za syntezę i badanie nowych leków, a także za ich produkcję i wprowadzania do obrotu. Farmakologia jako dyscyplina farmacji bada interakcje substancji chemicznych na żywe organizmy w celu wykrycia ich leczniczych właściwości i mechanizmów działania, poniżej podręczniki farmacji i farmakologii.
Graviora quaedam sunt remedia periculis
Niektóre leki są gorsze od choroby

NOAC w praktyce klinicznej

NOAC w praktyce klinicznej

Książka NOAC w praktyce klinicznej stanowi cenną pozycję, podsumowującą dekadę rozwoju nowych doustnych antykoagulantów, grupy leków, która spowodowała rewolucyjne zmiany w podstawowych decyzjach klinicznych, oferując klinicystom bezpieczniejsze i skuteczniejsze narzędzie prewencji zakrzepicy. Redaktorzy książki, uznani eksperci w dziedzinie...

Wydawnictwo: Medical Education

Farmakologia w zadaniach Receptura i postacie leków

Farmakologia w zadaniach Receptura i postacie leków

Farmakologia w zadaniach. Receptura i postacie leków” to nietypowy podręcznik do nauki farmakologii poprzez rozwiązywanie zadań i problemów, przypadków klinicznych. Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów wszystkich kierunków medycznych, ale może też być przydatna ich absolwentom. Pierwsza część zawiera krótkie charakterystyki...

Wydawnictwo: PZWL

Diuretyki Leki interdyscyplinarne

Diuretyki Leki interdyscyplinarne

Zespół sercowo-nerkowy (cardio-renal syndrome – CRS) został wyodrębniony, aby podkreślić częste współwystępowanie i ścisłą zależność pomiędzy chorobami układu sercowo-naczyniowego i chorobami nerek. Przez szereg lat definicja CRS nie była dostatecznie sprecyzowana i używano jej w odniesieniu do różnych sytuacji. W 2008 r. CRS...

Wydawnictwo: Termedia

Dawkowanie leków u noworodków dzieci i młodzieży

Kamińska Ewa

Dawkowanie leków u noworodków dzieci i młodzieży

Nowe, VII wydanie tej popularnej publikacji zostało zaktualizowane zgodnie z postępem wiedzy medycznej oraz uzupełnione o nowe preparaty dopuszczone do stosowania u dzieci i młodzieży do lat 18. Leki uszeregowane są w kolejności alfabetycznej, według nazw międzynarodowych. Podano ich jednorazowe i dobowe dawki dla poszczególnych grup wiekowych...

Wydawnictwo: PZWL

Język angielski w aptece Skills upgrade

Lipińska Anna, Wiśniewska-Leśków Sylwia

Język angielski w aptece Skills upgrade

Książka język angielski w aptece zawiera liczne przykłady leksykalne i frazeologiczne obejmujące terminy i zwroty wykorzystywane codziennie w praktyce aptecznej, na poziomie B2+. Nagrania znajdujących się w podręczniku dialogów umożliwiają osłuchanie się z różnymi akcentami, brytyjskim bądź amerykańskim, a także ułatwiają komunikacje...

Wydawnictwo: Medpharm

Leki po Dyplomie Kardiologia i Angiologia 2017

Leki po Dyplomie Kardiologia i Angiologia 2017

Przekazujemy Czytelnikom kolejne wydanie książki Leki po Dyplomie – Kardiologia i Angiologia. …dla lekarzy… Książka Leki po Dyplomie – Kardiologia i Angiologia przeznaczona jest dla lekarzy kardiologów i angiologów, jak również dla lekarzy innych specjalizacji. ...informacje o lekach niezbędne w pracy... Zamieszczono w niej informacje...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Pharmindex 2018 Kompedium leków

Pharmindex 2018 Kompedium leków

PHARMINDEX® KOMPENDIUM to encyklopedyczny informator o lekach zarejestrowanych i aktualnie obecnych na polskim rynku, opracowany przez doświadczonych lekarzy i farmaceutów. Wszystkie opisy wykazują całkowitą zgodność merytoryczną z oficjalnie zarejestrowaną Charakterystyką Produktu Leczniczego. Ich treść jest przedstawiona w sposób przejrzysty...

Wydawnictwo: Pharmindex

Piłeczki w palcach żonglerów

Artur Zygmuntowicz

Piłeczki w palcach żonglerów

Opowieść oparta na faktach z życia pracowników korporacji farmaceutycznych. Bismarck powiedział, że człowiek nie powinien wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę. Po lekturze książki Artura Zygmuntowicza możemy do tej listy dorzucić handel lekami. To bardzo chory biznes.

Wydawnictwo: Stapis

Farmacja stosowana technologia postaci leku

Farmacja stosowana technologia postaci leku

Nowoczesny podręcznik dotyczący postaci leku - rodzajów, właściwości, technologii i ocen jakości. Każdy lek wprowadzany jest do lecznictwa w określonej postaci farmaceutycznej, którą tworzy się, stosując odpowiednie substancje pomocnicze i technologie. Książka w sposób przystępny wprowadza Czytelnika w tajemnice technologii postaci...

Wydawnictwo: PZWL

Farmakoterapia kardiologiczna Tom 1 i 2

Farmakoterapia kardiologiczna Tom 1 i 2

Książka na temat farmakoterapii. Jednak wśród innych dostępnych na rynku pozycji poświęconych tej tematyce jest ona szczególna. Grono lekarzy praktyków opisało w sposób uporządkowany i przejrzysty poszczególne grupy terapeutyczne, konkretne leki, a także badania, prowadzone zgodnie z zasadami EBM, które zmieniały standardy postępowania

Wydawnictwo: Medical Education

Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych

Podstawy toksykologii Kompendium dla studentów szkół wyższych

To doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: molekularnej, środowiska i toksykologii klinicznej. Omówiono: - toksykokinetykę, toksykometrię, mechanizmy zatruć - toksykologię substancji chemicznych -...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Farmakologia

Jawień Jacek, Olszanecki Rafał, Wołkow Paweł

Farmakologia

Drugie wydanie tego nowoczesnego, oryginalnego podręcznika do nauki farmakologii. Uwzględniono w nim najbardziej aktualne informacje o działaniu leków, ich użyteczności i bezpieczeństwie stosowania, niezbędne przy podejmowaniu skutecznych decyzji terapeutycznych. Książka jest napisana bardzo przystępnie – nawet skomplikowane mechanizmy...

Wydawnictwo: PZWL

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]