Fizjologia człowieka - książki medyczne


Podręczniki fizjologii człowieka. Fizjologia bada fizyczne i chemiczne funkcje tkanek, narządów oraz układów organizmu człowieka zdrowego, problemowo powiązana z anatomią.
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt
Wszyscy życzą sobie zdrowia, ale często robią to, co zdrowiu szkodzi

Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście

Dee Unglaub Silverthorn

Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście

Jest to pierwsze polskojęzyczne wydanie znanego i cenionego na świecie podręcznika do nauki fizjologii człowieka. Zawarta w nim obszerna wiedza jest przedstawiona w wyjątkowo przejrzysty sposób. Profesjonalnie i zgodnie z założeniami tak zwanego zintegrowanego podejścia pokazuje wzajemne powiązania procesów fizjologicznych. Idealnie łączy...

Wydawnictwo: PZWL

PODSTAWY FIZJOLOGII DLA ANESTEZJOLOGÓW

Bogdan Kamiński, Krzysztof Kusza

PODSTAWY FIZJOLOGII DLA ANESTEZJOLOGÓW

źródło wiedzy dla anestezjologów odbywających staż. Książka jest wypełniona łatwym do zrozumienia, aktualnym i klinicznie istotnym materiałem w formacie pytań i odpowiedzi. Ramki „Znaczenie kliniczne” umożliwiają czytelnikowi przełożenie pojęć fizjologicznych na praktykę kliniczną. Autorzy połączyli swą wiedzę...

Wydawnictwo: Medipage

Regenerative Medicine for the Treatment of Urinary Incontinence

Regenerative Medicine for the Treatment of Urinary Incontinence

This monograph addresses an innovative autologous muscle-derived stem cell therapy for urinary incontinence in women. It is a unique publication since it delivers for the first time in Poland such a wide and detailed overview of studies and research projects focused on the use of stem cells for the treatment of urinary incontinence. In the era of regenerative...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

Książka jest kolejnym wydaniem znakomitego, bardzo poszukiwanego podręcznika, zawierającego obszerny zasób wiedzy dotyczącej fizjologii człowieka. Zasięgiem i aktualnością wiedza ta wyprzedza wiele zachodnich opracowań, szczególnie w zakresie fizjologii stosowanej. Całość została uzupełniona bogatym materiałem ilustracyjnym, co...

Wydawnictwo: pzwl

Whittle Analiza chodu

Levine David, Richards Jim, Whittle Michael

Whittle Analiza chodu

Whittle. Analiza chodu, autorstwa międzynarodowej sławy ekspertów, to pierwsza dostępna w Polsce publikacja poświęcona temu zagadnieniu. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. anatomiczne, fizjologiczne i biomechaniczne podstawy analizy chodu człowieka, przedstawiono opis lokomocji prawidłowej oraz jej zmiany w przebiegu różnych...

Wydawnictwo: Urban & Partner

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat wpływu wysiłku i treningu na ustrój zdrowego człowieka. Zasób wiadomości jest zgodny z programem nauczania na takich kierunkach studiów, jak wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia. Elementy fizjologii wysiłku fizycznego są wykładane również na kierunku pielęgniarstwo

Wydawnictwo: pzwl

Fizjologia człowieka w zarysie

Traczyk Władysław Z.

Fizjologia człowieka w zarysie

Jest to uaktualnione wydanie podręcznika, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród studentów uczelni medycznych i innych szkół o tym profilu. Książka ułatwia przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podstawowych praw i procesów fizjologicznych odnoszących się do czynności organizmu człowieka. Zamieszczone w niej liczne ryciny mają ogromną wartość dydaktyczną.

Wydawnictwo: pzwl

Fitoterapia i leki roślinne

Fitoterapia i leki roślinne

Autorzy zapoznają czytelników z nowoczesną fitoterapią, znaczeniem leku roślinnego w leczeniu wielu schorzeń. Część I zawiera charakterystykę chemiczną, biochemiczną i farmakologiczną podstawowych grup substancji roślinnych oraz surowców zielarskich stosowanych we współczesnej fitoterapii. W części II omówiono terapeutyczne zastosowanie...

Wydawnictwo: pzwl

Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny

Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny

Pięć lat po pierwszym wydaniu Fizjologii człowieka - podręcznika dla studentów medycyny - mam zaszczyt w imieniu współautorów i własnym przekazać w Państwa ręce drugie jego wydanie z zapewnieniem, że wiadomości tu zawarte są skróconym nieco, ale i uaktualnionym spojrzeniem na "starą" fizjologię "królową" wszystkich nauk medycznych

Wydawnictwo: Urban & Partner

Oddychanie, fizjologia nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe

Oddychanie, fizjologia nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe

Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat fizjologii oddychania, nerek, równowagi kwasowo-zasadowej i płynów ustrojowych oraz opis najważniejszych aspektów klinicznych z nimi związanych. W rozdziale dotyczącym oddychania wyczerpująco przedstawiono wentylację, przepływ krwi i dyfuzję wraz z opisem przepływu krwi przez płuca. Omówiono...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ćwiczenia z fizjologii człowieka (skrypt)

Gromadzka-Ostrowska Joanna, Rosołowska-Huszcz Danuta

Ćwiczenia z fizjologii człowieka (skrypt)Wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie...

Wydawnictwo: pzwl

Strona: [1] [2]