Hematologia - książki medyczne


Hematologia. Ostra i przewlekła białaczka szpikowa, białaczka limfatyczna, niedokrwistość, hemofilia oraz inne choroby krwi, szpiku kostnego, śledziony - ich diagnostyka, badania genetyczne i immunologiczne w zakresie ustalenia przyczyn tych chorób, jak również ich leczenie i profilaktyka opisują podręczniki hematologii.

Zaburzenia krzepnięcia krwi w codziennej praktyce

prof. Jerzy Windyga

Zaburzenia krzepnięcia krwi w codziennej praktyce

Monografia zaczyna się od scharakteryzowania elementów hemostazy i omówienia oddziaływań między nimi. Ta część podręcznika zawiera dużo informacji teoretycznych, bez których nie można zbudować solidnej wiedzy o hemostazie. W kolejnych rozdziałach omówiono w możliwie kompleksowy sposób skazy krwotoczne, defekty krzepnięcia prowadzące...

Wydawnictwo: Termedia

Limfologia

Gültig O., Miller A., Zöltzer H.

Limfologia

Limfologia

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Atlas hematologii klinicznej

Carr J.H., Rodak B.F.

Atlas hematologii klinicznej

Atlas hematologii klinicznej stanowi wyjątkowo przyjazne kompendium wiedzy o powstawaniu, dojrzewaniu i budowie komórek wszystkich szeregów prawidłowej hematopoezy, a także o zmianach towarzyszących różnym stanom chorobowym. Bardzo przydatnym dopełnieniem treści atlasu jest rozdział poświęcony fizjologicznym odchyleniom w parametrach erytrocytarnych...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Hematologia. w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Hematologia. w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Książka przedstawia zarys hematologii w zakresie niezbędnym dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zawiera: interpretację i diagnostykę różnicową najważniejszych odchyleń od normy w badaniu fizykalnym oraz laboratoryjnych badaniach hematologicznych a także podstawowe informacje dotyczące najczęstszych chorób hematologicznych. Szczególnie...

Wydawnictwo: PZWL

Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy

Czyż Anna, Kozłowska-Skrzypczak Maria, Wojtasińska Ewelina

Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy

Książka napisana przez praktyków i nauczycieli akademickich. Zawiera ogromny materiał ilustracyjny z zakresu laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej oraz współczesnej hemostazy. Zdjęcia wykonano za pomocą mikroskopu z kamerą cyfrową, umożliwiającą rejestrowanie obrazu. Publikacja niezbędna w nauczaniu studentów, lekarzy i specjalizujących się diagnostów.

Wydawnictwo: PZWL

Hematologia Kompendium

Hematologia Kompendium

Hematologia to zwięzłe i jasno przedsatwiające zagadnienia kompendium. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na wiele pytań: Czy chłoniak może się rozlać? Dokąd kroczy CRAB? Czy płaszcz może zachorować? Czy trombofilii powinno się zakazać? Czy talasemia może mieć stopień wojskowy? Co świadczy o megalomanii megaloblastów? Ile...

Wydawnictwo: PZWL

Gazometria krwi tętniczej

Alan G. Japp, Iain A.M. Hennessey

Gazometria krwi tętniczej

Analiza gazometrii krwi tętniczej stanowi podstawowe narzędzie współczesnej medycyny. Niniejsza książka: • dostarcza Czytelnikowi podstawowe wiadomości niezbędne do zrozumienia istoty tego badania • przedstawia praktyczne zastosowania gazometrii • ukazuje, jak interpretować uzyskane wyniki • opisuje praktyczne...

Wydawnictwo: Urban & Partner

Niedokrwistości w chorobach nowotworowych. Monografia dla hematologów i onkologów

Niedokrwistości w chorobach nowotworowych. Monografia dla hematologów i onkologów

"Niedokrwistości w chorobach nowotworowych" to monografia, w której przedstawiono patomechanizmy rozwoju niedokrwistości u chorych na nowotwory - zarówno guzy lite, jak i chłoniaki złośliwe - a ponadto metody diagnostyczne i sposoby leczenia anemii, w zależności od ich rodzaju. W pracy podano zalecenia dotyczące leczenia lekami immunosupresyjnymi

Wydawnictwo: Medical Education

Leczenie krwią

Klimczyk Anna, Niechwiadowicz-Czapka Teresa

Leczenie krwią

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu krwiolecznictwa. Omawia zasady postępowania w trakcie przetaczania krwi i jej preparatów. Przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań poprzetoczeniowych. Uwzględnia także aspekty prawne transfuzji, historię krwiolecznictwa, preparatykę i przechowywanie krwi...

Wydawnictwo: pzwl

Hematologia Hematologia Przypadki kliniczne

Shaun McCann, Robin Foà, Owen Smith, Eibhlin Conneally, Wydanie I polskie pod redakcją Kazimierza Kuliczkowskiego

Hematologia Hematologia Przypadki kliniczne

Hematologia. Przypadki kliniczne przedstawia szczegółowo ponad 20 prawdziwych przypadków i diagnoz. Każdy z nich opisuje zbieranie wywiadu, badanie i postepowanie w zdiagnozowanej chorobie. W formie pytań i odpowiedzi przekazuje teoretyczne oraz praktyczne informacje na temat omawianej choroby, które poszerzają zdobyta już wiedze i pomagają...

Wydawnictwo: medpharm

Przypadki w hematologii laboratoryjnej

Rozenberg Gillian

Przypadki w hematologii laboratoryjnej

W książce przedstawiono opisy 80 przypadków chorób układu krwiotwórczego oraz innych chorób, np. zakaźnych. Wydawnictwo to obrazuje zastosowanie wyników badań cytomorfologicznych krwi i szpiku kostnego do diagnozy klinicznej i przeznaczone jest dla osób, które opanowały już pod stawy hematologii laboratoryjnej. Opis konkretnych przypadków...

Wydawnictwo: Urban & Partner

Atlas hematologii klinicznej

B.F. Rodak, J.H. Carr, wyd. I polskie, red. M.Dąbrowska

Atlas hematologii klinicznej

Ilościowe i jakościowe badania składające się na diagnostykę hematologiczną stanowią istotną część codziennej praktyki w każdym medycznym laboratorium diagnostycznym. Wyróżniają się spośród innych badań laboratoryjnych zarówno większą pracochłonnością, jak też większym stopniem trudności. Pomimo wprowadzenia wieloparametrowych...

Wydawnictwo: Urban & Partner

Strona: [1]