Informatyka medyczna - książki medyczne


E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie

E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie

E-zdrowie jest rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia, przynoszącym konkretne korzyści coraz bardziej zinformatyzowanemu społeczeństwu. Integracja kompetencji informatycznych i ich związek z dostarczaniem usług e-zdrowia jest kluczowym priorytetem nie tylko Unii Europejskiej, ale także w Polsce.

Wydawnictwo: PZWL

Modelowanie matematyczne procesu uszkodzenia tkanki wywołanego oddziaływaniem zewnętrznych źródeł ciepła

Jasiński M.

Modelowanie matematyczne procesu uszkodzenia tkanki wywołanego oddziaływaniem zewnętrznych źródeł ciepła

Monografia dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem procesu termicznego uszkodzenia tkanki biologicznej, które może być wywołane przez zewnętrzny impuls cieplny lub w wyniku oddziaływania wiązki lasera. W pracy omówiono równania stosowane do opisu procesu przepływu ciepła w organizmach żywych, opisano efekty...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Informatyka Medyczna

Opracowanie zbiorowe

Informatyka Medyczna

Podręcznik zawiera informacje o: ogólnych pojęciach cybernetycznych i informatycznych, komputerach i sieciach komputerowych, systemach baz danych, systemach wspomagania decyzji, obrazowania, akwizycji, przetwarzania sygnałów, telemedycynie multimediach i e-nauczaniu medycyny, medycznym Internecie.

Wydawnictwo: PWN

Elementy informatyki medycznej. Genomika

Elementy informatyki medycznej. Genomika

KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD! Rozwój nauk przyrodniczych w ostatnich latach, a szczególnie gwałtowny postęp badań w dziedzinie biologii molekularnej, spowodował konieczność wprowadzenia technik obliczeniowych do gromadzenia i opracowywania olbrzymiej liczby wyników przeprowadzanych doświadczeń. Bioinformatyka, w tym genomika, zwiększa...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Elementy informatyki medycznej cz. 1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje

Elementy informatyki medycznej cz. 1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje

Skrypt, który trzymacie Państwo w rękach, jest przykładem nowoczesnego podręcznika dla studentów i doktorantów medycyny oraz dziedzin zbliżonych do medycyny, zainteresowanych zastosowaniem specjalistycznych technik informatycznych w zakresie edukacji medycznej, ogólnej i bardziej szczegółowej organizacji pracy, a także jakości ochrony zdrowia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomografia impedancyjna. pomiary, konstrukcje i metody tworzenia obrazu

Tomasz Filipowicz Stefan Franciszek Rymarczyk

Tomografia impedancyjna. pomiary, konstrukcje i metody tworzenia obrazu

Wprowadzenie do impedancyjnej tomografii komputerowej Systemy i układy pomiarowe Układy pomiarowe budowane i stosowane w ITK Numeryczne metody analizy zagadnienia Konstrukcja obrazu w ITK Algorytmy rekonstrukcji w impedancyjnej tomografii komputerowej Prezentacja wyników konstrukcji obrazu Prowadzone badania i kierunki wybranych metod konstrukcji obrazu

Wydawnictwo: bel

Strona: [1]