Wybierz podkategorię:

Atlas EKGChoroby sercaChoroby układu naczyniowegoDiagnostyka w kardiologiiEchokardiografiaKardiologia interwencyjnaPodręczniki kardiologiiStymulacja, rozrusznik sercaTerapia nadciśnienia tętniczego

Kardiologia - książki medyczne


Kardiologia. Serce i naczynia krwionośne są odpowiedzialne za rozprowadzanie tlenu, substancji odżywczych i produktów odpadowych w organizmie, tam gdzie mają one być używane lub usuwane. Zaburzenia tego systemu mają daleko idące skutki na całe ciało i dobre samopoczucie. Tętnicze zaburzenia są zdominowane przez miażdżycę. Zaburzenia po żylnej stronie obiegu to żylaki i zakrzepica żył głębokich.Poniżej podręczniki kardiologii.

Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Treść podręcznika została ułożona zgodnie z programem specjalizacji z medycyny rodzinnej Stanowi wybór użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego. Kompendium wiedzy z kardiologii przydatna dla lekarzy POZ uwzględniające: przedstawienie jednostek chorobowych, z którymi najczęściej może...

Wydawnictwo: PZWL

Wielka interna kardiologiczna Część 1

Wielka interna kardiologiczna Część 1

Jest to kompletny, zaktualizowany i znacznie unowocześniony podręcznik kardiologii cieszący się dużym uznaniem Czytelników. Zachowane są najważniejsze cechy książki, tj. struktura rozdziałów pozwalająca na przedstawienie konkretnych i wiarygodnych informacji w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony. Publikacja zawiera...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Wielka interna kardiologiczna Część 2

Wielka interna kardiologiczna Część 2

Jest to kompletny, zaktualizowany i znacznie unowocześniony podręcznik kardiologii cieszący się dużym uznaniem Czytelników. Zachowane są najważniejsze cechy książki, tj. struktura rozdziałów pozwalająca na przedstawienie konkretnych i wiarygodnych informacji w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony. Publikacja zawiera...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Zaburzenia rytmu serca

Mizia-Stec Katarzyna, Trusz-Gluza Maria

Zaburzenia rytmu serca

„Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce” to zaktualizowana i uzupełniona wersja książki wydanej w 2015 roku. Obecna edycja zawiera algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca. W szczegółowy sposób opisane są zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Niewydolność serca

Praca zbiorowa

Niewydolność serca

Niniejszą publikację adresujemy do lekarzy praktyków podstawowej opieki zdrowotnej, ale mamy nadzieję, że także koledzy innych specjalności znajdą w niej coś dla siebie. Przedstawiamy serię pytań, na które odpowiedzi staraliśmy się sformułować jak najbardziej rzeczowo i funkcjonalnie – biorąc pod uwagę polskie uwarunkowania, nie...

Wydawnictwo: ITEM Publishing

Interpretacja EKG Kurs podstawowy

Interpretacja EKG Kurs podstawowy

Publikacja ta jest pierwszym po wielu latach nowoczesnym podręcznikiem sztuki interpretacji EKG na poziomie podstawowym, uwzględniającym wszystkie zmiany w nazewnictwie elektrokardiograficznym, a także nowe zasady rozpoznawania „starych” chorób i niedawno wykrytych schorzeń. Powstała pod patronatem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej...

Wydawnictwo: PZWL

Hipertensjologia Tom II Podręcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Andrzej Januszewicz (red.), Andrzej Tykarski (red.), Danuta Czarnecka (red.), Krystyna Widecka (red.), Krzysztof Narkiewicz (red.), Tomasz Grodzicki (red.), Zbigniew Gaciong (red.)

Hipertensjologia Tom II Podręcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Publikacja podręcznika Hipertensjologia wydanego po raz pierwszy pod egidą Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego stanowi kontynuację działań PTNT w zakresie poprawy opieki nad chorymi z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów w XXI wieku, choć od ponad 100...

Wydawnictwo: Via Medica

Zmiany stężenia peptydów natriuretycznych we krwi i ich znaczenie prognostyczne u chorych z migotaniem przedsionków

Beata Wożakowska-Kapłon

Zmiany stężenia peptydów natriuretycznych we krwi i ich znaczenie prognostyczne u chorych z migotaniem przedsionków

Zainteresowanie rolą i znaczeniem peptydów natriuretycznych w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego znacząco wzrosło w ostatniej dekadzie. Mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) jest biomarkrerem o ustalonym znaczeniu w diagnostyce niewydolności serca, natomiast jego rola w migotaniu przedsionków (MP) znajduje się w stadium intensywnych badań

Wydawnictwo: UJK Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Ostra niewydolność serca w zarysie. Wydanie II poprawione

Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler

Ostra niewydolność serca w zarysie. Wydanie II poprawione

Coraz większa częstość występowania niewydolności serca stanowi wyzwanie nie tylko medyczne, ale także społeczne i ekonomiczne. Ostatnie dekady przyniosły istotny postęp w diagnostyce i leczeniu przewlekłej niewydolności serca, natomiast brakuje dobrych strategii, udokumentowanych w badaniach randomizowanych, postępowania w ostrej niewydolności...

Wydawnictwo: Via Medica

Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego

Całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego

Monografia porusza wszystkie kluczowe kwestie związane z całodobowym automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego, rozwiewa wątpliwości i daje jasne wskazówki dotyczące użycia tego niezwykle ważnego nowoczesnego narzędzia diagnostycznego. To pozycja przygotowana przez liderów opinii w tym zakresie, nie tylko świetnych dydaktyków i naukowców

Wydawnictwo: Medical Education

Wylecz choroby serca

Fuhrman Joel

Wylecz choroby serca

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę – statystyki są nieubłagane. To choroby serca są odpowiedzialne za największą liczbę zgonów w społeczeństwach rozwiniętych. Są znacznie groźniejsze niż wszystkie rodzaje nowotworów. Co więcej, zdecydowana większość osób, które umierają wskutek dolegliwości układu krążenia miała...

Wydawnictwo: Vital

Farmakoterapia kardiologiczna Tom 1 i 2

Farmakoterapia kardiologiczna Tom 1 i 2

Książka na temat farmakoterapii. Jednak wśród innych dostępnych na rynku pozycji poświęconych tej tematyce jest ona szczególna. Grono lekarzy praktyków opisało w sposób uporządkowany i przejrzysty poszczególne grupy terapeutyczne, konkretne leki, a także badania, prowadzone zgodnie z zasadami EBM, które zmieniały standardy postępowania

Wydawnictwo: Medical Education

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]