łacina w medycynie - książki medyczne


Podręczniki i ćwiczenia praktyczne do nauki łaciny dla studentów uczelni medycznych, łacińskie mianownictwo anatomiczne, specjalistyczna terminologia łacińska z zakresu anatomii, histologii, chemii, diagnostyki lekarskiej, farmacji i stomatologii.
Nulla est medicina sine lingua Latina
Niczym jest medycyna bez języka łacińskiego

Niezbędnik współczesnej Klepoatry

Karolina Ekes

Niezbędnik współczesnej Klepoatry

Niezbędnik zawiera: minimum fleksji łacińskiej niezbędne do swobodnego poruszania się w łacińskiej terminologii medycznej, a co za tym idzie także w angielskiej, informacje o greckiej i łacińskiej etymologii terminów medycznych niezbędne dla tych, którzy chcą posługiwać się terminologią medyczną świadomie, wybór...

Wydawnictwo: Sub Lupa

Anatomia Sobotta Flashcards Mięśnie Łacińskie mianownictwo anatomiczne

Bräuer L.

Anatomia Sobotta Flashcards Mięśnie Łacińskie mianownictwo anatomiczne

Anatomia Sobotta Flashcards – Twój przenośny sposób na anatomię Anatomia Sobotta Flashcards to kolorowe ilustracje struktur anatomicznych połączone z szczegółowym opisem i zwięzłym omówieniem tych struktur oraz ich korelacji klinicznych i funkcjonalnych. To doskonała pomoc naukowa i uzupełnienie Atlasu anatomii człowieka Sobotty ...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Podręczny słownik medyczny łacińsko-polski polsko-łaciński

Dąbrowska Barbara

Podręczny słownik medyczny łacińsko-polski polsko-łaciński

- hasła złożone z dziedzin medycyny, które dysponują wykazami mianownictwa, uznanymi przez odpowiednie polskie towarzystwa lekarskie za obowiązujące - hasła z medycyny klinicznej, będące nazwami stanów, objawów, jednostek chorobowych, działań lekarskich - niektóre przymiotniki określające stany chorobowe lub fizjologiczne

Wydawnictwo: PZWL

Słownik medyczny łaciński BR

Słownik medyczny łaciński BR

Słownik obejmuje terminologię z zakresu podstawowych nauk medycyny, takich jak anatomia, biochemia, fizjologia, histologia oraz poszczególnych specjalizacji medycznych: chirurgia, dermatologia, endokrynologia, farmakologia, immunologia, kardiologia, onkologia, psychiatria, stomatologia, a także innych dziedzin blisko związanych z medycyną takich...

Wydawnictwo: Level Trading

Lingua Latina ad usum medicinae studentium

Filipczak-Nowicka Sabina, Grech-Żmijewska Zofia

Lingua Latina ad usum medicinae studentium

Jest to podręcznik do nauki języka łacińskiego dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. Zawiera podstawy gramatyki łacińskiej. Uwzględniono w nim słownictwo z zakresu anatomii. histologii, chemii, diagnostyki lekarskiej i receptury. Zaletą jego jest dobór tekstów związanych treściowo z różnymi dyscyplinami medycznymi.

Wydawnictwo: pzwl

Lingua Latina medicinalis. Ćwiczenia z terminologii medycznej

Kołodziej Anna, Kołodziej Stanisław

Lingua Latina medicinalis. Ćwiczenia z terminologii medycznej

Książka uzupełniająca do podstawowego podręcznika nauki łaciny - Lingua Latina medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny, napisanego przez tych samych autorów. Jest to zestaw ćwiczeń - w większości polegających na wpisywaniu bądź zaznaczaniu poprawnych wypowiedzi językowych. Tak sformułowane ćwiczenia mają na celu wyrobienie...

Wydawnictwo: pzwl

Lingua Latina Medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny

Kołodziej Anna, Kołodziej Stanisław

Lingua Latina Medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny

Nowoczesny, uniwersalny podręcznik przeznaczony dla wszystkich typów uczelni medycznych. Zasadnicza część podręcznika to materiał gramatyczny, formuły rozpoznań medycznych i opisów zabiegów. Przejrzyste tablice i zestawienia gramatyczne, słownik.

Wydawnictwo: pzwl

Strona: [1]