Medycyna pracy - książki medyczne


Medycyna pracy to min. profilaktyka i leczenie chorób zawodowych, bada również zagrożenia w środowisku pracy. Poniżej wzory orzeczeń lekarskich oraz inne publikacje i podręczniki przydatne szczególnie dla lekarzy medycyny pracy.
Ignavia corpus habetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit
Lenistwo osłabia ciało i przyspiesza starość, praca wzmacnia je i przedłuża młodość

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Wittczak Tomasz

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medycyny pracy w Polsce, badaniami profilaktycznymi pracowników, zasadami orzekania o zdolności do pracy w niektórych stanach chorobowych, przepisami...

Wydawnictwo: Difin

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Wilczek-Rużyczka Ewa

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez współczesną psychologię. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące wypalenia zawodowego i stresu oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Strona: [1]