Medycyna pracy - książki medyczne


Medycyna pracy to min. profilaktyka i leczenie chorób zawodowych, bada również zagrożenia w środowisku pracy. Poniżej wzory orzeczeń lekarskich oraz inne publikacje i podręczniki przydatne szczególnie dla lekarzy medycyny pracy.
Ignavia corpus habetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adulescentiam reddit
Lenistwo osłabia ciało i przyspiesza starość, praca wzmacnia je i przedłuża młodość

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Wittczak Tomasz

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medycyny pracy w Polsce, badaniami profilaktycznymi pracowników, zasadami orzekania o zdolności do pracy w niektórych stanach chorobowych, przepisami...

Wydawnictwo: Difin

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Wilczek-Rużyczka Ewa

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez współczesną psychologię. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące wypalenia zawodowego i stresu oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Choroby zawodowe. Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Domańska-Jakubowska Agnieszka

Choroby zawodowe. Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Definicja choroby zawodowej jest została zdefiniowane w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego. Celem publikacji jest przedstawienie...

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Niepełnosprawność w aspekcie medycyny pracy - wybrane zagadnienia

Agnieszka Domańska-Jakubowska

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Niepełnosprawność w aspekcie medycyny pracy - wybrane zagadnienia

Tematyka Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy. Jej celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym. Dzięki zawartym w niej komentarzom do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności...

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Wzory i komentarze dla lekarza medycyny pracy

Agnieszka Domańska-Jakubowska

Wzory i komentarze dla lekarza medycyny pracy

Tematyka Publikacja powstała z myślą o lekarzach medycy pracy. Stanowi ona zbiór gotowych do wykorzystania, najczęściej stosowanych w medycynie pracy, wzorów orzeczeń lekarskich. Treść i forma części z nich jest narzucona przez przepisy prawa i nie może być modyfikowana, inne mają określoną prawnie jedynie treść merytoryczną

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Strona: [1]