Wybierz podkategorię:

Intensywna terapiaLeczenie oparzeńNa dyżurzePierwsza pomoc medycznaPodręczniki medycyny ratunkowejPostępowanie w stanach nagłychRatownictwo w wypadkachStany zagrożenia życiaZabiegi ratujące życie, resuscytacja

Medycyna ratunkowa - książki medyczne


Podręczniki medycyny ratunkowej opisują działania medyczne zapobiegające śmierci lub dalszej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadkach, w stanach zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa dotyczyć może wypadków komunikacyjnych, katastrof, imprez sportowych, to również medycyna hiperbaryczna ratująca nurków z choroby dekompresyjnej oraz medycyna paliatywna, która łagodzi cierpienie.
Aegroto dum anima est, spes est
Dopóki chory oddycha, jest nadzieja

Radiologia w stanach nagłych

G. de Lacey, L. Berman, N. Raby, S. Morley

Radiologia w stanach nagłych

Radiologia w stanach nagłych

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Stany nagłe Geriatria

Stany nagłe Geriatria

Książka jest poświęcona stanom nagłym w geriatrii. Autorzy – wybitni specjaliści – kładą nacisk na odrębności diagnostyki i leczenia osób w podeszłym wieku. Publikacja jest szczególnie przydatna dla:: - lekarzy pracujących w szpitalnych izbach przyjęć, - na szpitalnych oddziałach ratunkowych, - w poradniach lekarskich i placówkach...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała

Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała

Wraz z postępem cywilizacyjnym medycyna musi stawić czoło coraz większej liczbie urazów, które stały się pandemią III tysiąclecia. Ciężkie obrażenia ciała są nieprzewidywalne zarówno ze względu na ich rozległość, różne czynniki sprawcze, czas zdarzenia i transportu do szpitala, jak i wyjściowy stan pacjenta w chwili zdarzenia...

Wydawnictwo: PZWL

Pozaustrojowe oczyszczanie krwi na oddziale intensywnej terapii

Pozaustrojowe oczyszczanie krwi na oddziale intensywnej terapii

Całkiem niedawno, bo jeszcze około ćwierć wieku temu, ciągłe leczenie nerkozastępcze było niedostępne, a przerywana dializoterapia, wiążąca się z koniecznością transportu wentylowanego chorego na oddział dializ oraz z gwałtownymi zmianami objętości wewnątrznaczyniowej w niewielkim stopniu zwiększała jego szansę na przeżycie....

Wydawnictwo: Via Medica

Antybiotykoterapia w intensywnej terapii w2

Antybiotykoterapia w intensywnej terapii w2

Pierwsze wydanie "Antybiotykoterapii w intensywnej terapii" spotkało się z ogromnym zainteresowaniem lekarzy różnych specjalności. Zachęceni dobrymi recenzjami książki, prezentujemy Państwu wydanie II zaktualizowane i poszerzone o nowe zagadnienia. Antybiotyki stanowią jedną z najistotniejszych grup leków stosowanych na oddziałach intensywnej...

Wydawnictwo: Medical Education

Zdrowa I Naturalna Suplementacja Bezpieczne Kuracje Ratujące Życie

Shane Ellison

Zdrowa I Naturalna Suplementacja Bezpieczne Kuracje Ratujące Życie

W życiu człowieka najważniejsze jest zdrowie. Niedobór składników odżywczych powoduje proces chorobowy w organizmie. Natomiast dieta, która zawiera owoce i warzywa skutecznie zapobiega niektórym przewlekłym i wyniszczającym schorzeniom. Dodatkowo naturalna suplementacja dostarcza witaminy, minerały oraz bioflawonoidy. Autor podpowie

Wydawnictwo: Vital

Urologia na dyżurze

Biers Suzanne, Sut Michał, Thurtle David

Urologia na dyżurze

To nie jest kolejna nudna i niestrawna publikacja medyczna, jakich wiele nadal krąży na rynku wydawniczym. To żywy, realistyczny i niezwykle praktyczny przewodnik lekarza każdej specjalności, którego praca, np. w charakterze lekarza dyżurnego, w pewnej chwili zmusi do udzielenia pomocy choremu, potrzebującemu kompetentnej interwencji w polu...

Wydawnictwo: PZWL

Stany nagłe Ginekologia i polożnictwo

Stany nagłe Ginekologia i polożnictwo

Książka „Stany nagłe. Ginekologia i położnictwo” omawia diagnostykę i postępowanie u pacjentki w przypadku wystąpienia najczęstszych nieprawidłowości w przebiegu ciąży i porodu, szczególnie tych, które wymagają działań natychmiastowych (pękniecie macicy, zator płynem owodniowym, zespół HELLP). Drugą nie mniej ważną grupą...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

Chomoncik Mariusz, Nitecki Jacek, Poparda Wiesław

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

„Procedury jedynie wytyczają kierunek postępowania, natomiast szczegółowe techniki wymagają dokładniejszego opisu. I to jest najważniejszy cel książki. W publikacji zawarto procedury, techniki wykonywania poszczególnych czynności, a także zasady posługiwania się dostępnym sprzętem. Ciekawy element stanowią również analizy realnych...

Wydawnictwo: PZWL

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

Postępowanie lecznicze w stanach nagłych to kieszonkowy podręcznik składający się z 17 rozdziałów zawierających informacje dotyczące postępowania w stanach wymagających natychmiastowych interwencji medycznych lub takich, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Rozdziały zostały podzielone tematycznie i dotyczą m.in. nagłej...

Wydawnictwo: Medipage

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Książka, w której wnikliwie omówiono zagadnienia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci w oparciu o aktualne wytyczne i zalecenia. Zaktualizowane zostały poszczególne rozdziały. Dodatkowym walorem dydaktycznym są liczne kolorowe zdjęcia, schematy i ryciny. Książka skierowana nie tylko do ratowników medycznych oraz...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

International trauma life support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach

International trauma life support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach

Leczenie urazów jest najkosztowniejszą dziedziną medycyny w większości krajów. Wynik leczenia często jest determinowany czasem jaki upływa od urazu do ostatecznego leczenia operacyjnego. Celem szkolenia ITLS jest nauczenie najszybszych i najskuteczniejszych metod badania i postępowania w ciężkich urazach w pierwszej fazie opieki nad poszkodowanym...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]