Wybierz podkategorię:

Intensywna terapiaLeczenie oparzeńNa dyżurzePierwsza pomoc medycznaPodręczniki medycyny ratunkowejPostępowanie w stanach nagłychRatownictwo w wypadkachStany zagrożenia życiaZabiegi ratujące życie, resuscytacja

Medycyna ratunkowa - książki medyczne


Podręczniki medycyny ratunkowej opisują działania medyczne zapobiegające śmierci lub dalszej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadkach, w stanach zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa dotyczyć może wypadków komunikacyjnych, katastrof, imprez sportowych, to również medycyna hiperbaryczna ratująca nurków z choroby dekompresyjnej oraz medycyna paliatywna, która łagodzi cierpienie.
Aegroto dum anima est, spes est
Dopóki chory oddycha, jest nadzieja

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

Chomoncik Mariusz, Nitecki Jacek, Poparda Wiesław

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

„Procedury jedynie wytyczają kierunek postępowania, natomiast szczegółowe techniki wymagają dokładniejszego opisu. I to jest najważniejszy cel książki. W publikacji zawarto procedury, techniki wykonywania poszczególnych czynności, a także zasady posługiwania się dostępnym sprzętem. Ciekawy element stanowią również analizy realnych...

Wydawnictwo: PZWL

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

Postępowanie lecznicze w stanach nagłych to kieszonkowy podręcznik składający się z 17 rozdziałów zawierających informacje dotyczące postępowania w stanach wymagających natychmiastowych interwencji medycznych lub takich, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Rozdziały zostały podzielone tematycznie i dotyczą m.in. nagłej...

Wydawnictwo: Medipage

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Książka, w której wnikliwie omówiono zagadnienia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci w oparciu o aktualne wytyczne i zalecenia. Zaktualizowane zostały poszczególne rozdziały. Dodatkowym walorem dydaktycznym są liczne kolorowe zdjęcia, schematy i ryciny. Książka skierowana nie tylko do ratowników medycznych oraz...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR

Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR

Autorzy książki podjęli próbę usystematyzowania działań lekarskich w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pacjent będzie miał szanse na dalsze przeżycie, jeżeli w szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzone zostaną we właściwym czasie, kolejności, we właściwy sposób odpowiednie procedury, na które złożą się nie...

Wydawnictwo: PZWL

Scenariusze symulacyjne Medycyna ratunkowa

S.B. Scott, T.L. Thoureen

Scenariusze symulacyjne Medycyna ratunkowa

Scenariusze symulacyjne. Medycyna ratunkowa

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Stany nagłe u dzieci

Stany nagłe u dzieci

Kolejny tytuł w serii Praktyka Ratownika Medycznego. W repetytorium w praktyczny sposób opisano takie zagadnienia jak: anatomia i fizjologia wieku dziecięcego, wstrząs, niewydolność oddechowa i krążeniowa u dzieci, zaburzenia rytmu serca, zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt, farmakoterapia, urazy głowy i kręgosłupa szyjnego, układu...

Wydawnictwo: PZWL

Kwalifikowana pierwsza pomoc Vademecum ratownika

Lepka Krzysztof, Wiśniewski Bogdan

Kwalifikowana pierwsza pomoc Vademecum ratownika

Autorzy „Vademecum” w sposób przejrzysty przedstawili podstawy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podręcznik ten dostosowano do treści nauczania zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Standardy...

Wydawnictwo: Elamed

Złote minuty w obrażeniach ciała

Chomoncik Mariusz, Nitecki Jacek

Złote minuty w obrażeniach ciała

Repetytorium dotyczące postępowania w obrażeniach ciała dla ratowników medycznych i straży pożarnej. Autorzy w jasny, usystematyzowany sposób przybliżają czytelnikom aktualne, oparte na wieloletnich badaniach – własnych, jak i prowadzonych na całym świecie – zalecenia dotyczące najistotniejszych elementów postępowania ratowniczego...

Wydawnictwo: PZWL

Medyczne skutki terroryzmu

Guła Przemysław, Jałoszyński Kuba, Tarnawski Paweł

Medyczne skutki terroryzmu

Na rynku wydawniczym istnieje szereg cennych publikacji poświęconych zjawisku terroryzmu. „Medyczne skutki terroryzmu” nie są jednak publikacją konkurującą z większością literatury przedmiotu, ponieważ skupiają się na reagowaniu na następstwa zamachów. Poza pracą służb kontrterrorystycznych i policyjnych miejsce zamachu jest...

Wydawnictwo: PZWL

Udar mózgu na dyżurze

Słowik Agnieszka, Wnuk Marcin

Udar mózgu na dyżurze

dar mózgu w Polsce występuje średnio co 8 minut i stanowi poważny problem społeczny z uwagi na wysokie ryzyko niesprawności i zgonu. Nowość wydawnictwa Termedia – książka pt.: „Udar mózgu na dyżurze” Marcina Wnuka i Agnieszki Słowik ma przede wszystkim cel edukacyjny. Adresowana jest głównie do lekarzy, którzy na dyżurze mogą...

Wydawnictwo: Termedia

Stany nagłe w geriatrii

Johnston B., Losman E., MacLullich A., Murdoch I., Turpin S.

Stany nagłe w geriatrii

Zmieniająca się demografia naszej populacji stanowi niezwykły hołd składany osiągnięciom współczesnej medycyny. Zmianom tym towarzyszą jednak coraz bardziej złożone wyzwania. Jak opiekować się słabym, starszym pacjentem cierpiącym na wiele chorób współistniejących w środowisku nastawionym na leczenie schorzeń pojedynczych narządów...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Intensywna terapia

Marino Paul L.

Intensywna terapia

Czwarte wydanie Intensywnej terapii wieńczy 23 lata obecności tego fundamentalnego tytułu na rynku wydawniczym. Obecna edycja jest kontynuacją pierwotnej idei dostarczenia czytelnikom podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości i zasady postępowania przydatne na każdym oddziale intensywnej terapii dorosłych, niezależnie od jego specjalistycznego...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]