Wybierz podkategorię:

Intensywna terapiaLeczenie oparzeńNa dyżurzePierwsza pomoc medycznaPodręczniki medycyny ratunkowejPostępowanie w stanach nagłychRatownictwo w wypadkachStany zagrożenia życiaZabiegi ratujące życie, resuscytacja

Medycyna ratunkowa - książki medyczne


Podręczniki medycyny ratunkowej opisują działania medyczne zapobiegające śmierci lub dalszej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadkach, w stanach zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa dotyczyć może wypadków komunikacyjnych, katastrof, imprez sportowych, to również medycyna hiperbaryczna ratująca nurków z choroby dekompresyjnej oraz medycyna paliatywna, która łagodzi cierpienie.
Aegroto dum anima est, spes est
Dopóki chory oddycha, jest nadzieja

Urologia na dyżurze

Biers Suzanne, Sut Michał, Thurtle David

Urologia na dyżurze

To nie jest kolejna nudna i niestrawna publikacja medyczna, jakich wiele nadal krąży na rynku wydawniczym. To żywy, realistyczny i niezwykle praktyczny przewodnik lekarza każdej specjalności, którego praca, np. w charakterze lekarza dyżurnego, w pewnej chwili zmusi do udzielenia pomocy choremu, potrzebującemu kompetentnej interwencji w polu...

Wydawnictwo: PZWL

Stany nagłe Ginekologia i polożnictwo

Stany nagłe Ginekologia i polożnictwo

Książka „Stany nagłe. Ginekologia i położnictwo” omawia diagnostykę i postępowanie u pacjentki w przypadku wystąpienia najczęstszych nieprawidłowości w przebiegu ciąży i porodu, szczególnie tych, które wymagają działań natychmiastowych (pękniecie macicy, zator płynem owodniowym, zespół HELLP). Drugą nie mniej ważną grupą...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

Chomoncik Mariusz, Nitecki Jacek, Poparda Wiesław

Kwalifikowana pierwsza pomoc w KSRG

„Procedury jedynie wytyczają kierunek postępowania, natomiast szczegółowe techniki wymagają dokładniejszego opisu. I to jest najważniejszy cel książki. W publikacji zawarto procedury, techniki wykonywania poszczególnych czynności, a także zasady posługiwania się dostępnym sprzętem. Ciekawy element stanowią również analizy realnych...

Wydawnictwo: PZWL

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W STANACH NAGŁYCH

Postępowanie lecznicze w stanach nagłych to kieszonkowy podręcznik składający się z 17 rozdziałów zawierających informacje dotyczące postępowania w stanach wymagających natychmiastowych interwencji medycznych lub takich, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Rozdziały zostały podzielone tematycznie i dotyczą m.in. nagłej...

Wydawnictwo: Medipage

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Książka, w której wnikliwie omówiono zagadnienia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci w oparciu o aktualne wytyczne i zalecenia. Zaktualizowane zostały poszczególne rozdziały. Dodatkowym walorem dydaktycznym są liczne kolorowe zdjęcia, schematy i ryciny. Książka skierowana nie tylko do ratowników medycznych oraz...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

International trauma life support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach

International trauma life support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach

Leczenie urazów jest najkosztowniejszą dziedziną medycyny w większości krajów. Wynik leczenia często jest determinowany czasem jaki upływa od urazu do ostatecznego leczenia operacyjnego. Celem szkolenia ITLS jest nauczenie najszybszych i najskuteczniejszych metod badania i postępowania w ciężkich urazach w pierwszej fazie opieki nad poszkodowanym...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR

Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR

Autorzy książki podjęli próbę usystematyzowania działań lekarskich w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Pacjent będzie miał szanse na dalsze przeżycie, jeżeli w szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzone zostaną we właściwym czasie, kolejności, we właściwy sposób odpowiednie procedury, na które złożą się nie...

Wydawnictwo: PZWL

Scenariusze symulacyjne Medycyna ratunkowa

S.B. Scott, T.L. Thoureen

Scenariusze symulacyjne Medycyna ratunkowa

Scenariusze symulacyjne. Medycyna ratunkowa

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Stany nagłe u dzieci

Stany nagłe u dzieci

Kolejny tytuł w serii Praktyka Ratownika Medycznego. W repetytorium w praktyczny sposób opisano takie zagadnienia jak: anatomia i fizjologia wieku dziecięcego, wstrząs, niewydolność oddechowa i krążeniowa u dzieci, zaburzenia rytmu serca, zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt, farmakoterapia, urazy głowy i kręgosłupa szyjnego, układu...

Wydawnictwo: PZWL

Kwalifikowana pierwsza pomoc Vademecum ratownika

Lepka Krzysztof, Wiśniewski Bogdan

Kwalifikowana pierwsza pomoc Vademecum ratownika

Autorzy „Vademecum” w sposób przejrzysty przedstawili podstawy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podręcznik ten dostosowano do treści nauczania zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Standardy...

Wydawnictwo: Elamed

Złote minuty w obrażeniach ciała

Chomoncik Mariusz, Nitecki Jacek

Złote minuty w obrażeniach ciała

Repetytorium dotyczące postępowania w obrażeniach ciała dla ratowników medycznych i straży pożarnej. Autorzy w jasny, usystematyzowany sposób przybliżają czytelnikom aktualne, oparte na wieloletnich badaniach – własnych, jak i prowadzonych na całym świecie – zalecenia dotyczące najistotniejszych elementów postępowania ratowniczego...

Wydawnictwo: PZWL

Medyczne skutki terroryzmu

Guła Przemysław, Jałoszyński Kuba, Tarnawski Paweł

Medyczne skutki terroryzmu

Na rynku wydawniczym istnieje szereg cennych publikacji poświęconych zjawisku terroryzmu. „Medyczne skutki terroryzmu” nie są jednak publikacją konkurującą z większością literatury przedmiotu, ponieważ skupiają się na reagowaniu na następstwa zamachów. Poza pracą służb kontrterrorystycznych i policyjnych miejsce zamachu jest...

Wydawnictwo: PZWL

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]