Nefrologia - książki medyczne


Nefrologia jest gałęzią medycyny wewnętrznej. Zajmuje się nieinwazyjnym leczeniem schorzeń nerek. Nerki są ważnym narządem detoksykacji organizmu. Funkcja nerek może być zakłócone na wiele sposobów, objawia się to ich niewydolnością i koniecznością stosowania dializoterapii lub leczenia urologicznego, poniżej podręczniki nefrologii.

Nadciśnienie naczyniowonerkowe. Patogeneza, diagnostyka i leczenie

Nadciśnienie naczyniowonerkowe. Patogeneza, diagnostyka i leczenie

W ciągu ostatnich dwóch dekad w rodzimym piśmiennictwie ukazały się dwie monografie poświęcone nadciśnieniu naczyniowonerkowemu. W prezentowanej publikacji po raz pierwszy podjęto próbę tak szerokiego omówienia różnych aspektów tej choroby. Warto podkreślić, że tę opracowaną przez grono wybitnych specjalistów monografię oparto...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Przeszczepianie nerek

Barański Andrzej Grzegorz

Przeszczepianie nerek

Fragmenty Przedmowy Książka ta jest najprawdopodobniej jedną z niewielu pozycji wydawniczych krok po kroku przedstawiających operację pobierania, przygotowania do przeszczepu i przeszczepiania nerek. Przeszczepiać nerki zacząłem w latach 80. w Polsce, na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, potem kontynuowałem pracę w Belgii. Oglądałem...

Wydawnictwo: PZWL

Sirolimus Zastosowania w medycynie

Sirolimus Zastosowania w medycynie

Monografia ma na celu wszechstronną prezentację leku i jest próbą określenia jego obecnych i przyszłych zastosowań klinicznych na podstawie krytycznego przeglądu piśmiennictwa i własnych blisko 7-letnich doświadczeń autorów w leczeniu chorych po przeszczepach nerek, wątroby i szpiku oraz chorych po założeniu stentów uwalniających...

Wydawnictwo: Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Białobrzeska Beata, Dębska-Ślizeń Alicja

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja z pielęgniarstwa nefrologicznego skierowana do profesjonalistów pracujących w zawodzie oraz do studentów pielęgniarstwa. Wiedza zawarta w niniejszej książce została zaktualizowana i poszerzona o najnowsze wytyczne European Dialysis and Transplantation Nurses Association/European Renal Care Association...

Wydawnictwo: pzwl

Nefrologia noworodka

redakcja: Maria Borszewska-Kornacka, Maria Roszkowska-Blaim

Nefrologia noworodkaWydawnictwo: Medipage

Strona: [1]