Onkologia - książki medyczne


Onkologia. Komórki, które utraciły swoje mechanizmy kontrolne i namnażają się poza nimi mogą wystąpić w każdej tkance lub narządzie. Mogą przenieść się na sąsiednie tkanki oraz rozprzestrzeniać się za pośrednictwem krwi do innych części ciała, poniżej podręczniki onkologii.
Sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur
Nieuleczalną ranę należy usunąć mieczem, aby część zdrowa nie została nią objęta

Zarys onkologii okulistycznej dla studentów medycyny

Romanowska-Dixon B.

Zarys onkologii okulistycznej dla studentów medycyny

Narząd wzroku jest miejscem, w którym rozwijają się nowotwory pierwotne, naciekające z otoczenia, lub nowotwory będące przerzutami guzów rosnących w innych narządach. Przerzuty mogą się pojawić w każdej lokalizacji: w oczodole, w powiekach, a najczęściej wewnątrz gałki ocznej. Każdy lekarz – niezależnie od specjalizacji – może...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

RADIOLOGICZNY ATLAS GUZÓW KOŚCI

prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

RADIOLOGICZNY ATLAS GUZÓW KOŚCI

Założeniem atlasu, adresowanego przede wszystkim do radiologów, jest przedstawienie od kilku do kilkudziesięciu obrazów radiologicznych różnych guzów kości. Jest to materiał szkoleniowy i obejmuje najczęściej występujące guzy kości u dorosłych. Atlas zawiera patologie z pogranicza zmian nowotworowych, które występują dość często...

Wydawnictwo: Medipage

Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 9 Terapia CRS + HIPEC

Arkadiusz Jeziorski (red.), J. Jastrzębski (red.), Wojciech P. Polkowski (red.)

Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 9 Terapia CRS + HIPEC

Ostatnie dekady przyniosły duży postęp w rozumieniu mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się nowotworów. Wynaleziono i wprowadzono do leczenia wiele nowych leków przeciwnowotworowych wpływających na mechanizmy przesyłania sygnałów w komórce nowotworowej czy w łączeniu się ze specyficznymi receptorami obecnymi na...

Wydawnictwo: Via Medica

Prawa Medycyny Zapiski Z Niepewnego Terenu

Siddhartha Mukherjee

Prawa Medycyny Zapiski Z Niepewnego Terenu

Czy medycynę w ogóle można nazywać nauką? Ponad dziesięć lat temu, kiedy Siddhartha Mukherjee był młodym, przemęczonym i samotnym lekarzem-rezydentem, zaczął się zastanawiać nad tym fundamentalnym pytaniem. Każda dziedzina nauki musi opierać się na wielokrotnie powtarzanych eksperymentach, opisywać uniwersalne prawa natury - a medycyna?...

Wydawnictwo: Relacja

Practical oncology atlas

Plecka Piotr

Practical oncology atlas

The first edition of The Atlas of Practical Oncology is almost entirely fulfilles with photographs of neoplastic lesions. The colored pictures are more suggestive and simpler to remember than their descriptions, therefore all clinical data in this Atlas are limited to necessary minimum and placed behind photographs which they refer to. Author

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii

Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii

Podręcznik „Praktyka leczenia wspomagającego w onkologii” pod redakcją prof. Andrzeja W. Szawłowskiego i prof. Rafała Steca jest pierwszym polskim kompleksowym opracowaniem zagadnień związanych z tą ważną formą opieki nad chorymi na nowotwory. Poszczególne rozdziały, których autorami są wybitni krajowi eksperci, zostały opracowane...

Wydawnictwo: Termedia

Onkologia dla lekarzy POZ

Onkologia dla lekarzy POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa nieocenioną rolę we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów złośliwych, co przekłada się na szybkie rozpoczęcie leczenia. Z tego powodu w książce zawarto informacje na temat wczesnych objawów klinicznych – zarówno swoistych dla określonych grup nowotworów, jak i nieswoistych, które mogą towarzyszyć...

Wydawnictwo: Medical Tribune

TNM. Klasyfikacja nowotworów złośliwych. Wydanie ósme

Christian Wittekind (red.), James D. Brierley (red.), Mary K. Gospodarowicz (red.)

TNM. Klasyfikacja nowotworów złośliwych. Wydanie ósme

TNM Klasyfikacja nowotworów złośliwych Ósme wydanie Klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych jest najnowszym, zaakceptowanym międzynarodowo standardem opisu i kategoryzacji stopni zaawansowania nowotworów złośliwych. Ten autorytatywny przewodnik opublikowany przez International Union Against Cancer (UICC) zawiera ważne, uaktualnione

Wydawnictwo: Via Medica

Obrazowanie w onkologii Grainger & Alison Diagnostyka radiologiczna

Adam A., Goh V.

Obrazowanie w onkologii Grainger & Alison Diagnostyka radiologiczna

Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology to uznany od lat klasyczny podręcznik z dziedziny diagnostyki obrazowej autorstwa ekspertów o międzynarodowym uznaniu. Obrazowanie w onkologiiskłada się z siedmiu rozdziałów zaczerpniętych z szóstego wydania tego podręcznika. Stanowią one aktualny przegląd klasycznych i nowoczesnych technik...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Laryngologia onkologiczna. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja

Laryngologia onkologiczna. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja

Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej medycyny. Wiele problemów terapeutycznych wciąż pozostaje nierozwiązanych, a śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z wyższych. Dlatego tak ważne są właściwy dobór badań diagnostycznych i odpowiednia interpretacja ich wyników

Wydawnictwo: PZWL

Drogi do onkologii. Liderzy patrzą wstecz

Furman Renata

Drogi do onkologii. Liderzy patrzą wstecz

Rak to nie wyrok. Zmieniamy jakość życia pacjentów z chorobami onkologicznymi. Dzięki wieloletnim badaniom nad terapiami w obszarze onkologii Janssen zmienia oblicze chorób onkologicznych i przyczynia się do zmiany postrzegania nowotworów, tak, aby nie oznaczały one wyroku dla pacjenta.

Wydawnictwo: PZWL

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 4 Radioterapia śródoperacyjna

Arkadiusz Jeziorski (red.), Dawid Murawa (red.), Wojciech P. Polkowski (red.)

Biblioteka Chirurga Onkologa, Tom 4 Radioterapia śródoperacyjna

(...) Radioterapia śródoperacyjna to wspólne dzieło i współpraca chirurgów, radioterapeutów i fizyków medycznych. Metoda jest coraz powszechniej stosowana w leczeniu różnych nowotworów. Oczywiście najczęściej użycie i różne modyfikacje IORT spotykamy w leczeniu raka gruczołu piersiowego, ale możliwości dotyczą wszystkich nowotworów...

Wydawnictwo: Via Medica

Strona: [1] [2] [3] [4] [5]