Patofizjologia - książki medyczne


Bada zmiany mechaniczne, fizjologiczne i biochemiczne jakie zachodzą w normalnym funkcjonowaniu organizmu na poziomie komórek, narządów i układów organizmu człowieka – spowodowane przez choroby, ich zespoły lub urazy, poniżej podręczniki patofizjologii.
Venit morbus eques, suevit abire pedes
Choroba przybywa konno (szybko), a odchodzić zwykła pieszo (powoli)

Patofizjologia Repetytorium

Kanikowska Dominika, Witowski Janusz

Patofizjologia Repetytorium

Kompendium wiedzy z zakresu patofizjologii zostało przygotowane z myślą o studentach kierunków okołomedycznych. Repetytorium jest zbiorem najważniejszych treści niezbędnych w procesie kształcenia. W 14 rozdziałach autorzy zwięźle i w przystępny sposób przedstawili mechanizmy patofizjologiczne kluczowe dla rozwoju chorób a liczne schematy...

Wydawnictwo: PZWL

Patofizjologia człowieka w zarysie

Guzek Jan W.

Patofizjologia człowieka w zarysie

Podręcznik zgodny z programem nauczania patofizjologii na wydziałach lekarskich. Powinien służyć jako podręcznik pierwszego kontaktu. Zwięzła forma podręcznika umożliwia szybkie powtórzenie materiału. Publikacja przeznaczona jest dla studentów uniwersytetów medycznych - wydziałów lekarskich, stomatologii i farmacji, a także kierunków związanych z ochroną zdrowia.

Wydawnictwo: pzwl

Patofizjologia Tom 2

Patofizjologia Tom 2

Jest to nowoczesny, 2-tomowy podręcznik z dziedziny patofizjologii dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Większość rozdziałów w bieżącym wydaniu została uaktualniona zgodnie z postępem wiedzy. Największe zmiany wprowadzono w rozdziałach omawiających termoregulację, zaburzenia przemiany materii, patofizjologię...

Wydawnictwo: pzwl

Zakrzepy i zatory

Zakrzepy i zatory

Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów. Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej. Najnowsza wiedza, aktualne piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny. Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów

Wydawnictwo: pzwl

Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka

Paweł Krzyściak, Magdalena Skóra, Anna B. Macura

Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka

"Wobec wzrastającego zainteresowania grzybami chorobotwórczymi człowieka, nie tylko ze strony lekarzy lub pacjentów, ale przede wszystkim diagnostów laboratoryjnych, zaistniała potrzeba wydania atlasu z barwnymi rycinami, który umożliwiłby łatwe i szybkie oznaczenie najczęściej spotykanych u człowieka patogenów grzybiczych." Atlas grzybów...

Wydawnictwo: medpharm

Atlas Patofizjologii

Stefan Silbernagl, Florian Lang, Wydanie I polskie pod redakcją Barbary Malinowskiej, Anny Hryniewicz, Hanny Kozłowskiej

Atlas Patofizjologii

Bezcenną zaletą niniejszego wydania jest jego unikatowa szata graficzna. Umożliwia ona Czytelnikowi studiowanie trudnych i skomplikowanych zagadnień obejmujących wszystkie dziedziny patofizjologii za pomocą przejrzystych schematów i rycin. Co ważne, każdej rycinie towarzyszy dokładny opis, w tym przypomnienie najważniejszych danych z fizjologii

Wydawnictwo: medpharm

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

Franek Edward, Kokot Franciszek

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

W książce przedstawiono patofizjologię, diagnostykę i terapię zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny. Autorzy kładą nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych

Wydawnictwo: pzwl

Patofizjologia człowieka I

Patofizjologia człowieka I

Podręcznik ten stanowi doskonałe wprowadzenie do problemów klinicznych. Jest w pełni nowoczesny, zgodny z aktualnym, obowiązującym na uczelniach medycznych programem nauczania. Składa się z dwóch części: patofizjologii ogólnej i narządowej. Uwagę czytelnika kieruje się na kliniczne aspekty zagadnień teoretycznych, traktując patofizjologię...

Wydawnictwo: pzwl

Patologia

A. Stevens, J. Lowe

Patologia

Chociaż wiedza na temat podstawowych mechanizmów procesów patologicznych jest istotna dla zrozumienia przebiegu choroby, to studenci medycyny, do których przede wszystkim jest kierowana ta książka, na początku studiów nie potrzebują szczegółowych informacji. Dla nich najważniejsza jest wiedza o istniejących chorobach, ich etiologii, symptomach...

Wydawnictwo: Czelej

Strona: [1]