Patofizjologia - książki medyczne


Bada zmiany mechaniczne, fizjologiczne i biochemiczne jakie zachodzą w normalnym funkcjonowaniu organizmu na poziomie komórek, narządów i układów organizmu człowieka – spowodowane przez choroby, ich zespoły lub urazy, poniżej podręczniki patofizjologii.
Venit morbus eques, suevit abire pedes
Choroba przybywa konno (szybko), a odchodzić zwykła pieszo (powoli)

Patofizjologia Repetytorium

Kanikowska Dominika, Witowski Janusz

Patofizjologia Repetytorium

Kompendium wiedzy z zakresu patofizjologii zostało przygotowane z myślą o studentach kierunków okołomedycznych. Repetytorium jest zbiorem najważniejszych treści niezbędnych w procesie kształcenia. W 14 rozdziałach autorzy zwięźle i w przystępny sposób przedstawili mechanizmy patofizjologiczne kluczowe dla rozwoju chorób a liczne schematy...

Wydawnictwo: PZWL

Patofizjologia kliniczna Podręcznik dla studentów medycyny

Chudek J., Małecka-Tendera E., Olszanecka-Glinianowicz M., Zahorska-Markiewicz B.

Patofizjologia kliniczna Podręcznik dla studentów medycyny

Patofizjologia to nauka o przyczynach i mechanizmach prowadzących do powstawania chorób oraz wywołanych przez nie ogólnoustrojowych zaburzeniach regulacyjnych. Zrozumienie mechanizmu rozwoju stanów chorobowych i związanych z nimi objawów ułatwia właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. W podręczniku zintegrowano wiedzę z...

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Patofizjologia człowieka w zarysie

Guzek Jan W.

Patofizjologia człowieka w zarysie

Podręcznik zgodny z programem nauczania patofizjologii na wydziałach lekarskich. Powinien służyć jako podręcznik pierwszego kontaktu. Zwięzła forma podręcznika umożliwia szybkie powtórzenie materiału. Publikacja przeznaczona jest dla studentów uniwersytetów medycznych - wydziałów lekarskich, stomatologii i farmacji, a także kierunków związanych z ochroną zdrowia.

Wydawnictwo: pzwl

Patofizjologia Tom 2

Patofizjologia Tom 2

Jest to nowoczesny, 2-tomowy podręcznik z dziedziny patofizjologii dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Większość rozdziałów w bieżącym wydaniu została uaktualniona zgodnie z postępem wiedzy. Największe zmiany wprowadzono w rozdziałach omawiających termoregulację, zaburzenia przemiany materii, patofizjologię...

Wydawnictwo: pzwl

Zakrzepy i zatory

Zakrzepy i zatory

Unikatowa, wielodyscyplinarna publikacja przygotowaną przez wybitnych specjalistów. Patofizjologia krzepnięcia krwi, leki przeciwzakrzepowe, zakrzepy i zatory w praktyce klinicznej. Najnowsza wiedza, aktualne piśmiennictwo, bogaty materiał ilustracyjny. Książka z pewnością zainteresuje internistów, chirurgów, kardiologów, anestezjologów

Wydawnictwo: pzwl

Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka

Paweł Krzyściak, Magdalena Skóra, Anna B. Macura

Atlas grzybów chorobotwórczych człowieka

"Wobec wzrastającego zainteresowania grzybami chorobotwórczymi człowieka, nie tylko ze strony lekarzy lub pacjentów, ale przede wszystkim diagnostów laboratoryjnych, zaistniała potrzeba wydania atlasu z barwnymi rycinami, który umożliwiłby łatwe i szybkie oznaczenie najczęściej spotykanych u człowieka patogenów grzybiczych." Atlas grzybów...

Wydawnictwo: medpharm

Atlas Patofizjologii

Stefan Silbernagl, Florian Lang, Wydanie I polskie pod redakcją Barbary Malinowskiej, Anny Hryniewicz, Hanny Kozłowskiej

Atlas Patofizjologii

Bezcenną zaletą niniejszego wydania jest jego unikatowa szata graficzna. Umożliwia ona Czytelnikowi studiowanie trudnych i skomplikowanych zagadnień obejmujących wszystkie dziedziny patofizjologii za pomocą przejrzystych schematów i rycin. Co ważne, każdej rycinie towarzyszy dokładny opis, w tym przypomnienie najważniejszych danych z fizjologii

Wydawnictwo: medpharm

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

Franek Edward, Kokot Franciszek

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

W książce przedstawiono patofizjologię, diagnostykę i terapię zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny. Autorzy kładą nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych

Wydawnictwo: pzwl

Patofizjologia człowieka I

Patofizjologia człowieka I

Podręcznik ten stanowi doskonałe wprowadzenie do problemów klinicznych. Jest w pełni nowoczesny, zgodny z aktualnym, obowiązującym na uczelniach medycznych programem nauczania. Składa się z dwóch części: patofizjologii ogólnej i narządowej. Uwagę czytelnika kieruje się na kliniczne aspekty zagadnień teoretycznych, traktując patofizjologię...

Wydawnictwo: pzwl

Podstawy patomorfologii. Repetytorium dla studentów kierunków lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej i fizyki medycznej

Magdalena Białas, Romana Tomaszewska

Podstawy patomorfologii. Repetytorium dla studentów kierunków lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej i fizyki medycznej

Książka prezentuje skondensowany przegląd wiedzy na temat patogenezy (mechanizmów powstawania) chorób, ich zasadniczych objawów i charakteryzujących je makro- oraz mikroskopowych zmian morfologicznych. Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie najważniejszych pojęć dotyczących patologii, a wnikliwa lektura pozwala zrozumieć podstawowe zagadnienia...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patofizjologia

I. Damjanov

Patofizjologia

Publikacja jest skierowana do studentów medycyny, lekarzy wszystkich specjalności medycznych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu patofizjologii oraz przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych, wykładowców prowadzących zajęcia z patofizjologii, absolwentów uczelni medycznych zdających egzaminy LEP i LDEP, a także pielęgniarek

Wydawnictwo: Urban & Partner

Strona: [1]