Wybierz podkategorię:

Procedury pielęgniarskiePodstawy pielęgniarstwaOpieka pielęgniarskaInterwencje pielęgniarskiePielęgniarstwo specjalistycznePromocja zdrowiaPodręczniki położnictwa

Pielęgniarstwo - książki medyczne


Podręczniki do studiowania trudnej sztuki pielęgniarstwa, modele opieki nad chorym, procedury diagnostyczno-terapeutycznye, zabiegowe, przewodniki w praktyce pielęgniarskiej są tematyką tego działu.
Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina
Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak medycyna

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny

Zdrowie i z nim związana edukacja zdrowotna jest współcześnie przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale również przedstawicieli nauk społecznych, tj. pedagogika, psychologia i socjologia. Niebywałą zaletą proponowanej pozycji jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania. Tematy opracowano w sposób skondensowany...

Wydawnictwo: PZWL

Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa

Marcysiak Małgorzata

Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa

„Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym budził ogromny niepokój. Szerzyły się choroby społeczne i zakaźne, odnotowywano duży odsetek zgonów oraz śmiertelność wśród niemowląt […]. Szczególne zagrożenie stanowiły choroby społeczne […], [które] były zjawiskiem masowym, a ich rozpowszechnienie zależało...

Wydawnictwo: Aspra

Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Monografia jest skierowana do położnych, pracujących w lecznictwie ambulatoryjnym, szpitalnym, a także mających praktykę indywidualną lub grupową. Może być również cennym źródłem wiedzy praktycznej dla studentów kierunku Położnictwo. Na podstawie opisów konkretnych przypadków klinicznych w książce zostały przedstawione modele...

Wydawnictwo: PZWL

Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw

Wojtczak Andrzej

Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw

W książce „Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw” przedstawiono najważniejsze zagrożenia zdrowotne społeczeństw, głównie krajów rozwiniętych, które w zasadniczy sposób wpływają na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców globu, a które będą decydować o zdrowiu ludzi również w dalszych dekadach obecnego stulecia. Przedstawiając...

Wydawnictwo: CeDeWu

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i zaprezentowano wybrane aspekty rehabilitacji oraz zasady dietoterapii u osób w starszym wieku. Rozwój...

Wydawnictwo: PZWL

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i najbliższym otoczeniem, zorientowanych na osiągnięcie indywidualnych celów leczenia oraz zadowalającej...

Wydawnictwo: PZWL

ENGLISH FOR NURSES

Anna Maczkowska-Czado, Katarzyna Kurczak

ENGLISH FOR NURSES

Podręcznik English for Nurses pod redakcją Macieja Ganczara jest pozycją, której brakowało na polskim rynku. Jest on przeznaczony dla studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w tym zawodzie, pragnących poszerzyć znajomość specjalistycznego języka angielskiego. Materiał językowy jest w nim głęboko zintegrowany z treściami...

Wydawnictwo: Medipage

Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne

Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne

Publikacja z zakresu prawa medycznego przedstawiająca uwarunkowania medyczne i prawne związane z opieką długoterminową ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób trzecich w podejmowaniu decyzji warunkujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom długoterminowym. W książce omówione zostały również podstawowe pojęcia tematyczne

Wydawnictwo: PZWL

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń. Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów...

Wydawnictwo: PZWL

Podstawy pielęgniarstwa Repetytorium przedegzaminacyjne

Podstawy pielęgniarstwa Repetytorium przedegzaminacyjne

Podstawy pielęgniarstwa. Repetytorium przedegzaminacyjne

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Tokarski Zbigniew

Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Współczesnemu pielęgniarstwu potrzebne są pielęgniarki świadome, dobrze przygotowane do wykonywania trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu i gotowe do podejmowania różnorodnych działań na rzecz jego rozwoju. Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki kształcenia, doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz zmian

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji

Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w...

Wydawnictwo: Silva Rerum

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]