Wybierz podkategorię:

Procedury pielęgniarskiePodstawy pielęgniarstwaOpieka pielęgniarskaInterwencje pielęgniarskiePielęgniarstwo specjalistycznePromocja zdrowiaPodręczniki położnictwa

Pielęgniarstwo - książki medyczne


Podręczniki do studiowania trudnej sztuki pielęgniarstwa, modele opieki nad chorym, procedury diagnostyczno-terapeutycznye, zabiegowe, przewodniki w praktyce pielęgniarskiej są tematyką tego działu.
Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina
Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak medycyna

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 14e

Cheever Kerry H., Hinkle Janice L.

Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 14e

Prepare for medical-surgical nursing practice and success on the NCLEX with Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing, 14th Edition. A favorite resource for students and practicing nurses for over a half-century, this book provides comprehensive yet accessible coverage of a broad range of medical conditions while focusing on the nursing...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Essentials of Nursing Research 9e

Beck Cheryl Tatano, Polit Denise F.

Essentials of Nursing Research 9e

Give your students everything they need to actively learn how to apply research to nursing practice. Updated to reflect the latest innovations in research methods, this worldwide bestseller helps students learn how to read and critique research reports, speak the language of nursing research, and develop an appreciation of research to enhance nursing...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Fundamentals of Nursing 8e

Lillis Carol, Lynn Pamela, Taylor Carol

Fundamentals of Nursing 8e

Taking a holistic and case-based approach, this updated Eighth Edition of the best-selling Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Person-Centered Nursing Care helps beginning nursing students develop the blended competencies (cognitive, technical, interpersonal, and ethical/legal) they will need to effectively care for patients in both institutional...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PICC i wkłucia pośrednie

Pittiruti M., Scoppettuolo G.

PICC i wkłucia pośrednie

Kaniule centralne wprowadzone z dostępu obwodowego (PICC) i kaniule pośrednie są w moim przekonaniu przyszłością w długotrwałych dostępach naczyniowych i to nie tylko w odniesieniu do leczenia domowego czy hospicyjnego. Także w leczeniu chorych hospitalizowanych, u których zachodzi konieczność parenteralnego podawania płynów i leków

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki stanowi złożoną i pełną wyzwań dziedzinę pielęgniarstwa, która wymaga od pielęgniarek stałego aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych. Książka stanowi źródło aktualnej wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych procedur medycznych i opisuje współudział...

Wydawnictwo: PZWL

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny

Zdrowie i z nim związana edukacja zdrowotna jest współcześnie przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale również przedstawicieli nauk społecznych, tj. pedagogika, psychologia i socjologia. Niebywałą zaletą proponowanej pozycji jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania. Tematy opracowano w sposób skondensowany...

Wydawnictwo: PZWL

Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa

Marcysiak Małgorzata

Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa

„Stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym budził ogromny niepokój. Szerzyły się choroby społeczne i zakaźne, odnotowywano duży odsetek zgonów oraz śmiertelność wśród niemowląt […]. Szczególne zagrożenie stanowiły choroby społeczne […], [które] były zjawiskiem masowym, a ich rozpowszechnienie zależało...

Wydawnictwo: Aspra

Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Pielęgnowanie w położnictwie ginekologii i neonatologii

Monografia jest skierowana do położnych, pracujących w lecznictwie ambulatoryjnym, szpitalnym, a także mających praktykę indywidualną lub grupową. Może być również cennym źródłem wiedzy praktycznej dla studentów kierunku Położnictwo. Na podstawie opisów konkretnych przypadków klinicznych w książce zostały przedstawione modele...

Wydawnictwo: PZWL

Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw

Wojtczak Andrzej

Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw

W książce „Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw” przedstawiono najważniejsze zagrożenia zdrowotne społeczeństw, głównie krajów rozwiniętych, które w zasadniczy sposób wpływają na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców globu, a które będą decydować o zdrowiu ludzi również w dalszych dekadach obecnego stulecia. Przedstawiając...

Wydawnictwo: CeDeWu

Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia

Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej. Praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia

Książka stanowi unikalne połączenie praktycznego podręcznika jak postępować z nieuleczalnie chorym lub skrajnie niedojrzałym noworodkiem i jego rodziną z rozprawą etyczno-filozoficzną. Autorzy pochodzą z odmiennych światów, ale ich spojrzenia na omawiane tematy idealnie się uzupełniają.

Wydawnictwo: PZWL

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i zaprezentowano wybrane aspekty rehabilitacji oraz zasady dietoterapii u osób w starszym wieku. Rozwój...

Wydawnictwo: PZWL

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i najbliższym otoczeniem, zorientowanych na osiągnięcie indywidualnych celów leczenia oraz zadowalającej...

Wydawnictwo: PZWL

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]