Wybierz podkategorię:

Procedury pielęgniarskiePodstawy pielęgniarstwaOpieka pielęgniarskaInterwencje pielęgniarskiePielęgniarstwo specjalistycznePromocja zdrowiaPodręczniki położnictwa

Pielęgniarstwo - książki medyczne


Podręczniki do studiowania trudnej sztuki pielęgniarstwa, modele opieki nad chorym, procedury diagnostyczno-terapeutycznye, zabiegowe, przewodniki w praktyce pielęgniarskiej są tematyką tego działu.
Nulla res tam necessaria est omni generi hominum quam medicina
Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak medycyna

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i zaprezentowano wybrane aspekty rehabilitacji oraz zasady dietoterapii u osób w starszym wieku. Rozwój...

Wydawnictwo: PZWL

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii

Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i najbliższym otoczeniem, zorientowanych na osiągnięcie indywidualnych celów leczenia oraz zadowalającej...

Wydawnictwo: PZWL

ENGLISH FOR NURSES

Anna Maczkowska-Czado, Katarzyna Kurczak

ENGLISH FOR NURSES

Podręcznik English for Nurses pod redakcją Macieja Ganczara jest pozycją, której brakowało na polskim rynku. Jest on przeznaczony dla studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w tym zawodzie, pragnących poszerzyć znajomość specjalistycznego języka angielskiego. Materiał językowy jest w nim głęboko zintegrowany z treściami...

Wydawnictwo: Medipage

Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne

Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i prawne

Publikacja z zakresu prawa medycznego przedstawiająca uwarunkowania medyczne i prawne związane z opieką długoterminową ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób trzecich w podejmowaniu decyzji warunkujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom długoterminowym. W książce omówione zostały również podstawowe pojęcia tematyczne

Wydawnictwo: PZWL

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń. Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów...

Wydawnictwo: PZWL

Podstawy pielęgniarstwa Repetytorium przedegzaminacyjne

Podstawy pielęgniarstwa Repetytorium przedegzaminacyjne

Podstawy pielęgniarstwa. Repetytorium przedegzaminacyjne

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Tokarski Zbigniew

Kształcenie ustawiczne w pielęgniarstwie. Analizy i refleksje

Współczesnemu pielęgniarstwu potrzebne są pielęgniarki świadome, dobrze przygotowane do wykonywania trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu i gotowe do podejmowania różnorodnych działań na rzecz jego rozwoju. Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest ukazanie problematyki kształcenia, doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz zmian

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji

Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w...

Wydawnictwo: Silva Rerum

Komunikacja w opiece medycznej

Komunikacja w opiece medycznej

Książka porusza zarówno zagadnienia ogólne - np. znaczenie komunikacji zawodowej w relacji lekarz-pacjent, potrzeby pacjenta - jak i szczegółowe, dotyczące zasad i specyfiki kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy posługują się czytelnymi i pomocnymi schematami przy omawianiu kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy...

Wydawnictwo: Medical Education

E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie

E-zdrowie Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie

E-zdrowie jest rozwijającym się obszarem ochrony zdrowia, przynoszącym konkretne korzyści coraz bardziej zinformatyzowanemu społeczeństwu. Integracja kompetencji informatycznych i ich związek z dostarczaniem usług e-zdrowia jest kluczowym priorytetem nie tylko Unii Europejskiej, ale także w Polsce.

Wydawnictwo: PZWL

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

red. Mirosław Jarosiński

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Zarządzający organizacjami ochrony zdrowia muszą stale borykać się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania ich organizacji, wynikającymi z rosnących potrzeb i wymagań pacjentów, wymagań Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych instytucji przy istniejących jednocześnie poważnych ograniczeniach...

Wydawnictwo: SGH

Programy zdrowotne Skuteczna profilaktyka zac

Programy zdrowotne Skuteczna profilaktyka zac

Nowatorska publikacja, która omawia wybrane zagadnienia z epidemiologii i zdrowia publicznego w praktycznym ujęciu. Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Stan zdrowia i życia Polaków. Badania przesiewowe - ograniczenia i korzyści. Znaczenie Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących dla realizacji celów badań profilaktycznych. Tworzenie...

Wydawnictwo: PZWL

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]