Podstawy EBM - książki medyczne


Publikacje naukowe oparte na badaniach klinicznych konkretnych przypadków, są najpewniejszą metodą stawiania trafnej diagnozy i skutecznego leczenia. Problemem jest wyszukanie tych informacji, poniżej podręczniki medyczne oparte na EBM
Medici causa morbi inventa curationem inventam esse putant
Lekarze sądzą, że gdy odkryli przyczynę choroby, znaleźli i sposób jej leczenia

PRZYPADKI LABORATORYJNO - KLINICZNE W MEDYCYNIE PRAKTYCZNEJ

PRZYPADKI LABORATORYJNO - KLINICZNE W MEDYCYNIE PRAKTYCZNEJ

Zeszyt 01 jest początkiem cyklu Przypadki laboratoryjno - kliniczne w medycynie praktycznej. Będzie ono pomocne w wykształceniu właściwych nawyków diagnostycznych. Współcześnie dwie trzecie wszystkich informacji niezbędnych do oceny stanu zdrowia pacjenta są pozyskiwane z badań krytycznych wykonywanych w laboratorium.

Wydawnictwo: medpharm

Przypadki mogące sprawić trudności diagnostyczne

Przypadki mogące sprawić trudności diagnostyczne

Szanowni Państwo, przedstawiamy książkę zawierającą 47 przypadków klinicznych. Przypadki te zostały opisane przez autorów, którzy spotkali się z nimi w swojej praktyce klinicznej. Mogą one sprawiać trudności diagnostyczne, ponieważ objawy nie są charakterystyczne lub dotyczą kilku narządów. Dopiero uważne spojrzenie na całość...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Medycyna oparta na dowodach naukowych

Medycyna oparta na dowodach naukowych

Książka ta jest zapisem Gdańskiej Debaty Lekarskiej, której Uczestnicy z różnych punktów widzenia spojrzeli na Evidence Based Medicine - współczesną zasadę opierania lekarskich działań diagnostycznych i leczniczych na wiarygodnych dowodach naukowych. Zasada ta wystarcza w sytuacjach typowych. Bardziej złożone problemy medyczne...

Wydawnictwo: Bernardinum

Dietetyka oparta na dowodach

Pod redakcją Elżbiety Poniewierki

Dietetyka oparta na dowodach

Przedmowa Inspiracją do powstania tej książki był z jednej strony wzrost liczby publikacji naukowych dowodzących skomplikowanego związku żywienia ze zdrowiem i z rozwojem chorób, a z drugiej – pojawianie się mnóstwa nieudokumentowanych naukowo doniesień na ten temat, opartych głównie na publikacjach reklamowo-marketingowych

Wydawnictwo: medpharm

Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych

Christopher Price i wsp., Jerzy Naskalski

Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych

"Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych" stanowi fundamentalne dzieło, w którym zarysowano kształtujący się na najbliższe lata kierunek rozwoju medycyny laboratoryjnej jako części praktyki klinicznej. Wzrost automatyzacji badań laboratoryjnych wykorzystywanych do celów diagnostyki medycznej spycha na drugi plan umiejętności...

Wydawnictwo: medpharm

Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych

Farsin Hamzei, Ryszard Kinalski

Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych

W niniejszej książce przedstawiono zarówno już uznane, jak i innowacyjne formy fizjoterapii stosowane w codziennej praktyce rehabilitacyjnej. Jej celem jest uaktualnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu fizjoterapii o wyniki badań neurofizjologicznych. Skierowana jest więc do fizjoterapeutów, którzy pragną zapoznać się z tą bardzo złożoną...

Wydawnictwo: medpharm

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach

Alan Kazdin, John R.Weisz

Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach

Niniejszy podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Czołowi przedstawiciele tej dziedziny w przystępny sposób opisują swoje osiągnięcia, rozwój poszczególnych koncepcji, ich podstawy teoretyczne i empiryczne oraz praktyczne uwarunkowania...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona: [1]