Wybierz podkategorię:

Podstawy pielęgniarstwaOpieka pielęgniarskaInterwencje pielęgniarskiePielęgniarstwo specjalistycznePromocja zdrowiaPodręczniki położnictwa

Podstawy pielęgniarstwa - książki medyczne


Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej

Ciemierz Renata, Gibiński Maciej

Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej

Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej. W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania właściwych...

Wydawnictwo: PZWL

Słownik dla pielęgniarek pol-ang,ang-pol

Słownik dla pielęgniarek pol-ang,ang-pol

Słownik zawiera zbiór starannie wyselekcjonowanych haseł, słów i zwrotów z dziedziny medycyny, niezbędnych w pracy pielęgniarki zarówno z pacjentami, lekarzami jak i z pozostałym personelem medycznym. Specjalistyczne słownictwo medyczne zawarte w słowniku czyni go przydatnym dla wszystkich, którzy mają związek z medycyną i jest im potrzebna...

Wydawnictwo: Level Trading

Leczenie osobistą pompą insulinową. Podręcznik dla pielęgniarek i położnych

Leczenie osobistą pompą insulinową. Podręcznik dla pielęgniarek i położnych

Publikacja niezbędna w codziennej pracy pielęgniarek, położnych, edukatorów ds. diabetologii. W książce uwzględniono szeroki wachlarz zagadnień dotyczących leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny. Omówiono między innymi specyfikę kliniczną ostrych powikłań cukrzycy, zasady terapii żywieniowej, a także rolę tradycyjnej...

Wydawnictwo: PZWL

Bandażowanie

Chrząszczewska Anna

Bandażowanie

Zasadniczą częścią publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny. Ryciny szczegółowo obrazują kolejne etapy prawidłowo wykonywanych czynności bandażowania. Pokazano rodzaje obwojów opatrunkowych.

Wydawnictwo: pzwl

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca zastosowania w praktyce Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN). Podręcznik wspiera praktykę pielęgniarską i przygotowuje pielęgniarki do konstruowania planu opieki na podstawie ujednoliconej terminologii

Wydawnictwo: pzwl

Repetytorium z pielęgniarstwa

Repetytorium z pielęgniarstwa

Przystępny podręcznik, ułatwiający powtórzenie i utrwalenie najważniejszych zagadnień z pielęgniarstwa internistycznego, pediatrycznego i chirurgicznego. Omówiono w nim: - pielęgnowanie osób dorosłych i dzieci w chorobach układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego i wydzielania wewnętrznego; - pielęgnowanie...

Wydawnictwo: pzwl

Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich

Beat Schmid, Petra Strub, Andrea Studer, Redakcja wydania I polskiego Józef Prandota

Farmakologia dla zawodów pielęgniarskichWydawnictwo: medpharm

Ekspozycja zawodowa w praktyce

Ekspozycja zawodowa w praktyce

Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby...

Wydawnictwo: pzwl

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące badania podmiotowego i przedmiotowego z uwzględnieniem odrębności fizjologicznych związanych z wiekiem podopiecznego. Dla łatwiejszego przyswojenia wiedzy poszczególne techniki badań zostały dokładnie zilustrowane. Podręcznik poprzedza rozdział uwzględniający uwarunkowania kulturowe

Wydawnictwo: pzwl

Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek

Raulinajtys-Grzybek Monika

Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek

Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W publikacji zdefiniowano zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej. Na konkretnych przykładach przedstawiono...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2

Małgorzata Marć, Małgorzata Nagórska

Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1

Beata Penar-Zadarko, Monika Binkowska-Bury

Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Strona: [1] [2] [3] [4]