Pulmonologia - książki medyczne


Okresy ostrej niewydolności oddechowej powodowany przez przeziębienia, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc są zwykle stosunkowo krótkie i łatwo leczone dostępnymi lekami, natomiast przewlekłe zaburzenia układu oddechowego nadal mogą powodować znaczne cierpienia i niepełnosprawności ponieważ dostępne metody leczenia są mało skuteczne, poniżej podręczniki pulmnologii.

POChP w przypadkach klinicznych

POChP w przypadkach klinicznych

„POChP w przypadkach” jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, które omawia problemy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przez doświadczenia zaczerpnięte z codziennej praktyki lekarskiej. Jest to przewodnik dla każdego lekarza, który stawia rozpoznanie czy odpowiada za leczenie pacjenta z POChP we wszystkich stadiach...

Wydawnictwo: PZWL

Obrazowanie klatki piersiowej

Obrazowanie klatki piersiowej

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Oddajemy w Państwa ręce książkę, której ideą była wymiana wiedzy praktycznej i doświadczeń z dziedziny radiologii oraz medycyny klinicznej w zakresie chorób klatki piersiowej w formie zbliżonej do kominka radiologicznego. Wierzę głęboko, że taka platforma wymiany poglądów, dzięki której wspólnie...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

F. Blasi, M. Mantero

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Elżbieta Wiatr (red.), Jan Kuś (red.), Wojciech Piotrowski (red.)

Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Celem niniejszej...

Wydawnictwo: via medica

Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Wydawnictwo: Górnicki

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego. wskazówki praktyczne

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego. wskazówki praktyczne

Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Zapalenia płuc Choroby opłucnej Gruźlica i mykobakteriozy Rozsiane śródmiąższowe choroby płuc Rak płuca ( Obturacyjny bezdech senny (OBS) Niewydolność oddychania - standardy diagnostyczno-terapeutyczne Immunoterapia alergenowa (IA) Badania immunologiczne w chorobach układu...

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Pulmonologia interwencyjna. Książka z płytą DVD

Pulmonologia interwencyjna. Książka z płytą DVD

Pulmonologia interwencyjna to nowa i stale się rozwijająca dziedzina medycyny, w której zastosowanie znajdują inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Granice między medycyną zabiegową a zachowawczą wyraźnie się zacierają, co widać zwłaszcza w technikach endoskopowych i wideotorakoskopowych, które mniej inwazyjnie, w porównaniu...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Monografie chorób płuc Astma ciężka

Monografie chorób płuc Astma ciężka

Zróżnicowanie obrazu klinicznego i patogenezy astmy oskrzelowej jest cechą tej choroby. Zarówno cechy demograficzne, patofizjologiczne, jak i kliniczne i czynnościowe uzasadniają wyodrębnienie astmy ciężkiej. Dlatego też na duże uznanie zasługuje przygotowanie niniejszego opracowania, oryginalnego w literaturze polskiej dzieła poświęconego...

Wydawnictwo: Via Medica

Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Tomasz Targowski (red.)

Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Podręcznik Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych pod redakcją naukową Tomasza Targowskiego stawia sobie za cel pogłębienie wiedzy o najważniejszych problemach patologii układu oddechowego oraz przedstawienie sposobów na ich zapobieganie i kontrolowanie. Książka Wydawnictwa Termedia dotyczy nie tylko najpopularniejszych schorzeń czyli...

Wydawnictwo: Termedia

Choroby dróg oddechowych

Jutta Lehnen, Wydanie I polskie pod redakcją Bernarda Panaszka, Janusza Pluty i Piotra Bohatera

Choroby dróg oddechowych

Choroby dróg oddechowych to kolejna książka z serii Opieka Farmaceutyczna. Zza pierwszego stołu - dla pierwszego stołu. W publikacji znalazły się opisy jednostek chorobowych, aktualne wytyczne, jak również przykłady indywidualnych porad dotyczących astmy, POChP, inhalatorów oraz leków. Książka skierowana jest do wszystkich farmaceutów

Wydawnictwo: medpharm

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

J. Chorostowska-Wynimko, M. Franczuk

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

Opis książki: Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym to publikacja stanowiąca kompleksowe omówienie złożonej problematyki tej grupy chorób. Autorami opracowania są wybitni polscy specjaliści, którzy przedstawili najbardziej współczesne informacje na temat epidemiologii, patofizjologii, diagnostyki...

Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji

Piotr Gutkowski, Tadeusz Maria Zielonka, Wojciech Lubiński

Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji

Monografia pt. Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji została napisana przez wybitnych specjalistów tego zagadnienia: dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego z Wojskowego Instytutu Medycyny w Warszawie, dr. med. Tadeusza Marię Zielonkę z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Strona: [1] [2]