Pulmonologia - książki medyczne


Okresy ostrej niewydolności oddechowej powodowany przez przeziębienia, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc są zwykle stosunkowo krótkie i łatwo leczone dostępnymi lekami, natomiast przewlekłe zaburzenia układu oddechowego nadal mogą powodować znaczne cierpienia i niepełnosprawności ponieważ dostępne metody leczenia są mało skuteczne, poniżej podręczniki pulmnologii.

Obrazowanie klatki piersiowej

Obrazowanie klatki piersiowej

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Oddajemy w Państwa ręce książkę, której ideą była wymiana wiedzy praktycznej i doświadczeń z dziedziny radiologii oraz medycyny klinicznej w zakresie chorób klatki piersiowej w formie zbliżonej do kominka radiologicznego. Wierzę głęboko, że taka platforma wymiany poglądów, dzięki której wspólnie...

Wydawnictwo: Medical Tribune

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

F. Blasi, M. Mantero

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Elżbieta Wiatr (red.), Jan Kuś (red.), Wojciech Piotrowski (red.)

Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Celem niniejszej...

Wydawnictwo: via medica

Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Wydawnictwo: Górnicki

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego. wskazówki praktyczne

Standardy diagnostyczno-terapeutyczne w chorobach układu oddechowego. wskazówki praktyczne

Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Zapalenia płuc Choroby opłucnej Gruźlica i mykobakteriozy Rozsiane śródmiąższowe choroby płuc Rak płuca ( Obturacyjny bezdech senny (OBS) Niewydolność oddychania - standardy diagnostyczno-terapeutyczne Immunoterapia alergenowa (IA) Badania immunologiczne w chorobach układu...

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Idiopatyczne włóknienie płuc

Bestry Iwona, Kuś Jan, Langfort Renata

Idiopatyczne włóknienie płuc

Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenie płuc Czynniki ryzyka Patogeneza Objawy Badania radiologiczne, czynnościowe, serologiczne Bronchoskopia, BAL i biopsja Obrazowanie makroskopowe, mikroskopowe Różnicowanie mikroskopowe UIP, różnicowanie idiopatycznego włóknienia płuc Nowe możliwości leczenia farmakologicznego chorych na IWP

Wydawnictwo: PZWL

Bronchofiberoskopia

Pirożyński Michał

Bronchofiberoskopia

Książka w wszechstronny sposób obejmuje wszelkie aspekty bronchofiberoskopii. Autor podkreśla na wstępie, że podręcznik ten nie ma na celu zastąpienia praktycznej nauki fiberoskopii, tym niemniej sposób jego opracowania jest tak znakomity dydaktycznie, że stanowi niewątpliwie doskonałe przygotowanie do nauki wykonywania tego zabiegu dla...

Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Pulmonologia interwencyjna. Książka z płytą DVD

Pulmonologia interwencyjna. Książka z płytą DVD

Pulmonologia interwencyjna to nowa i stale się rozwijająca dziedzina medycyny, w której zastosowanie znajdują inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Granice między medycyną zabiegową a zachowawczą wyraźnie się zacierają, co widać zwłaszcza w technikach endoskopowych i wideotorakoskopowych, które mniej inwazyjnie, w porównaniu...

Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna

Monografie chorób płuc Astma ciężka

Monografie chorób płuc Astma ciężka

Zróżnicowanie obrazu klinicznego i patogenezy astmy oskrzelowej jest cechą tej choroby. Zarówno cechy demograficzne, patofizjologiczne, jak i kliniczne i czynnościowe uzasadniają wyodrębnienie astmy ciężkiej. Dlatego też na duże uznanie zasługuje przygotowanie niniejszego opracowania, oryginalnego w literaturze polskiej dzieła poświęconego...

Wydawnictwo: Via Medica

Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Tomasz Targowski (red.)

Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Podręcznik Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych pod redakcją naukową Tomasza Targowskiego stawia sobie za cel pogłębienie wiedzy o najważniejszych problemach patologii układu oddechowego oraz przedstawienie sposobów na ich zapobieganie i kontrolowanie. Książka Wydawnictwa Termedia dotyczy nie tylko najpopularniejszych schorzeń czyli...

Wydawnictwo: Termedia

Choroby dróg oddechowych

Jutta Lehnen, Wydanie I polskie pod redakcją Bernarda Panaszka, Janusza Pluty i Piotra Bohatera

Choroby dróg oddechowych

Choroby dróg oddechowych to kolejna książka z serii Opieka Farmaceutyczna. Zza pierwszego stołu - dla pierwszego stołu. W publikacji znalazły się opisy jednostek chorobowych, aktualne wytyczne, jak również przykłady indywidualnych porad dotyczących astmy, POChP, inhalatorów oraz leków. Książka skierowana jest do wszystkich farmaceutów

Wydawnictwo: medpharm

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

J. Chorostowska-Wynimko, M. Franczuk

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

Opis książki: Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym to publikacja stanowiąca kompleksowe omówienie złożonej problematyki tej grupy chorób. Autorami opracowania są wybitni polscy specjaliści, którzy przedstawili najbardziej współczesne informacje na temat epidemiologii, patofizjologii, diagnostyki...

Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Strona: [1] [2]