Zarządzanie w medycynie - książki medyczne


Podręczniki z zakresu marketing i zarządzanie w medycynie, w szpitalu. Jak zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zarejestrować i świadczyć usługi medyczne? Jak prowadzić sprawozdawczość finansową? Funkcjonowanie szpitali w Polsce, outsourcing usług medycznych oraz przydatne informacje dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi są tematyką niniejszego działu.

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Emil Bukłaha

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.

Wydawnictwo: CeDeWu

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Kożuch Artur, Lewandowski Roman, Sasak Janusz

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - funkcjonowanie...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Karkowska Dorota, Karkowski Tomasz Adam

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, które wypierają klasyczny stosunek pracy. Wobec tego interesy osób...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wioletta Baran

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

(...) Konstrukcja pracy wynika z postawionego celu pracy, w tym celów szczegółowych. Poza wstępem i zakończeniem składa się ona z czterech rozdziałów. Każdy rozdział jest zorientowany na osiągnięcie jednego z celów cząstkowych. Treści kolejnych rozdziałów stanowią logiczne następstwo omawianych w poprzednich rozdziałach problemów...

Wydawnictwo: SGH

Zmierzch Decentralizacji Instytucjonalny Obraz Opieki Zdrowotnej W Europie Po Nowym Zarządzaniu Publicznym

Dawid Sześciło

Zmierzch Decentralizacji Instytucjonalny Obraz Opieki Zdrowotnej W Europie Po Nowym Zarządzaniu Publicznym

Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale porównawczym, ale przede wszystkim pozbawionym ideologicznego zacietrzewienia. Jej autor analizuje wchodzące w grę rozwiązania chłodnym okiem, w każdym...

Wydawnictwo: Scholar

Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Za 2016 Rok

Zuzanna Świerc

Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Za 2016 Rok

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzne jednostki, które muszą sporządzać sprawozdanie finansowe nie tylko w oparciu o ustawę o rachunkowości, ale szereg innych ustaw. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia cały proces sporządzenia sprawozdania finansowego od ustalenia sald na koniec roku po sporządzenie raportu...

Wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA

Służba zdrowia. Jak pokonać chory system

Solecka Małgorzata

Służba zdrowia. Jak pokonać chory system

Twoje zdrowie jest zbyt cenne, abyś stracił je przez absurdy systemu Najważniejsza jest diagnoza. Wszyscy wiemy, że polska opieka zdrowotna jest chora, ale czy w zetknięciu z nią jesteśmy bezradni? Czy lekarstwa muszą być takie drogie? Czy wizyta w przychodni musi zajmować cały dzień? Czy lekarze muszą pracować po kilkanaście godzin...

Wydawnictwo: WAM

BHP w podmiotach leczniczych. BK1114

Słowińska Anna Maria

BHP w podmiotach leczniczych. BK1114

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.: - czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie występują w podmiotach...

Wydawnictwo: ODDK

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Dobska Monika, Dobski Paweł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska jest kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarządzanie...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Grzegorz Głód

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych...

Wydawnictwo: Difin

Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia

Lisiecka-Biełanowicz Mira

Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia

Praca dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. Zdaniem autorki zaburzenia komunikacji przekładają się na obniżenie poziomu usługi zdrowotnej. Oprócz technicznych aspektów porozumiewania się, na poprawę jakości usług, w tym podstawową relację lekarz - pacjent, mogą wpływać...

Wydawnictwo: Difin

Wzory dokumentów dla zarządzaj.plac.medyczną 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminó

Praca zbiorowa

Wzory dokumentów dla zarządzaj.plac.medyczną 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminó

Płyta CD zawiera 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminów, formularzy i oświadczeń związanych m.in. z zarządzaniem i administrowaniem placówką medyczną, zarządzaniem finansami i personelem, gospodarowaniem odpadami, przygotowaniem ofert dla NFZ czy dokumentacją medyczną.

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Strona: [1] [2] [3] [4] [5]