Zdrowie publiczne - książki medyczne


System ochrony zdrowia w Polsce, katalog praw pacjenta, jego bezpieczeństwo zdrowotne jako dobro publiczne, polityka zmian w ochronie zdrowia jego finansowania - to tematyka tego działu, poniżej podręczniki zdrowia publicznego.
Vivere naturae si convenienter amarent mortales, medica nil opus esset ope
Gdyby ludzie znajdowali upodobanie w życiu zgodnym z naturą, nie potrzeba byłoby pomocy lekarskiej

Polityka zdrowotna w.4

Jerzy Leowski

Polityka zdrowotna w.4

Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsc, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne.

Wydawnictwo: CeDeWu

Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla..

Andrzej Wojtczak

Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla..

W podręczniku, w 11 wykładach Autor przedstawia zagadnienia pozwalające zrozumieć czym jest zdrowie publiczne i istitę jego działań. Podkreśla znaczenia zdrowia nie tylko wartości, ale i siły sprawczej spełnienia celów osobistych i budowania przyszlości. Przedstawia równiez wielowymiarowość działań zdrowia publiczego w umacnianiu zdrowia...

Wydawnictwo: CeDeWu

Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i połoznych w Polsce

Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i połoznych w Polsce

Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i kompleksowe postępowanie, zmierzające do zachowania i umacniania zdrowia w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. [...] Pielęgniarstwo w swym holistycznym wymiarze wpisuje się w szeroko rozumianą politykę zdrowia publicznego a pielęgniarki odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu zdrowia społeczności

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później

Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później

Diagnoza i opis stanu zdrowia konkretnej populacji koncentruje się najogólniej na dwóch obszarach - z jednej strony na prezentacji obiektywnych wskaźników zdrowia, zarówno pozytywnych (np. długość życia, parametry wzrostu młodzieży), jak i negatywnych (np. zachorowalność, chorobowość, umieralność), z drugiej - na czynnikach ryzyka...

Wydawnictwo: UMCS

System ochrony zdrowia w Polsce

Bromber Piotr, Hady Joanna, Lachowska Halina

System ochrony zdrowia w Polsce

W monografii "System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej ocenianych, aspektach działalności systemu ochrony zdrowia. Kluczem do zrozumienia podjętych rozważań, jest problematyka jakości, efektywności, dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego. Są to kategorie, które stanowią o pozycji...

Wydawnictwo: CeDeWu

Leczenie przeciwbakteryjne

Leczenie przeciwbakteryjne

Jednym z głęboko zakorzenionych stereotypów myślowych ludzi zamieszkujących świat zamożny jest przekonanie o tym, że zakażenia dotyczą tylko biednych lub były groźne w przeszłości. Myślenie takie jest jednak błędne. Statystyki są jednoznaczne - zakażenia to czwarta przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych i pierwsza w krajach biedy

Wydawnictwo: Medical Tribune

Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2

Denys Andrzej

Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2

Książka jest kontynuacją części pierwszej publikacji pt. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia, stanowiącej analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego, omawiającej wiele zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W części drugiej autorzy skupili się na zagadnieniu...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia

Denys Andrzej

Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia

Opracowanie stanowi pogłębioną analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez omówienie szeregu zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych uwarunkowań rozwoju chorób cywilizacyjnych,...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: - koncepcji zdrowia w medycynie - polityki zdrowotnej - współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny - profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich - profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych - zagroże&#324

Wydawnictwo: pzwl

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Bielski Janusz, Blada Ewa

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Kalokagathia, czyli ideał pięknego życia, zdefiniował czasy antyczne. Nie mogło być inaczej, skoro dla Greków piękno złączone było nierozerwalnym węzłem z dobrem: to, co piękne, było zarazem dobre i cnotliwe, i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że w kwestii wychowania paideia i etyka podały sobie ręce - harmonijnie rozwinięte, kipiące...

Wydawnictwo: impuls

Mikroskładniki odżywcze Tuning metaboliczny - Profilaktyka - Leczenie

Redakcja wydania I polskiego Agnieszka Piwowar, Uwe Groeber / wstęp Bruce N. Ames, Abram Hoffer, Gerhard Uhlenbruck

Mikroskładniki odżywcze Tuning metaboliczny - Profilaktyka - Leczenie

Nieodpowiednie przyjmowanie witamin i minerałów z pożywieniem jest niestety powszechnie obserwowane, a najbardziej prawdopodobną tego przyczyną jest nadmierna konsumpcja bogatego w energię, ale ubogiego w mikroelementy, przetworzonego jedzenia. Nieodpowiednie ich dostarczenie może doprowadzić przewlekłych zaburzeń metabolicznych. Suplementacja...

Wydawnictwo: medpharm

Strona: [1] [2]