Ultrasonografia przezciemiączkowa u noworodków

Andrzej Marciński, Gerda Meijler

Ultrasonografia przezciemiączkowa u noworodków

Wydawnictwo: Medipage
Liczba stron: 170
Wymiary: 12.3 x 18.5 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 9788362875108
Nr katalogowy: 636240

Czas dostawy: 2 - 4 dni

Cena detaliczna: 86,70 zł

Nasza cena: 80,60 zł (rabat 7%)


Dodaj do koszykaPoleć znajomym:

Spis treści: Ultrasonografia przezciemiączkowa u noworodków

Spis treści
Część I Procedura ultrasonografi cznego badania przezciemiączkowego
1 Badanie ultrasonografi czne struktur wewnątrzczaszkowych: zalety i cele
1.1 Zalety badania ultrasonografi cznego struktur wewnątrzczaszkowych
1.2 Cele badania ultrasonografi cznego struktur wewnątrzczaszkowych
2 Ultrasonografi a przezciemiączkowa: techniczne aspekty badania
2.1 Sprzęt
2.1.1 Aparat ultrasonograficzny
2.1.2 Głowice
2.2 Zarządzanie danymi
2.3 Zagadnienia dotyczące osób wykonujących badania oraz względy bezpieczeństwa
3 Wykonanie przezciemiączkowego badania ultrasonograficznego
3.1 Standardowe przekroje
3.1.1 Przekroje czołowe
3.1.2 Przekroje strzałkowe
3.2 Dodatkowe okna akustyczne
3.2.1 Ciemiączko tylne
3.2.2 Okna skroniowe
3.2.3 Ciemiączka sutkowate
VIII Spis treści
3.3 Dopplerowskie pomiary przepływu
Dodatek 3.1: Wskazania do wykonania badania przez dodatkowe okna akustyczne
4 Ocena ultrasonograficznego badania główki
4.1 Ocena ultrasonograficznego badaniagłówki
4.1.1 Usystematyzowane badanie służące wykrywaniu patologii mózgowych
5 Ramy czasowe badań ultrasonograficznych
5.1 Ramy czasowe badań ultrasonograficznych
5.1.1 Program ultrasonograficznych badań przesiewowych
5.2 Badanie przezciemiączkowe wykonywane w momencie uzyskania wieku dojrzałości ciążowej
5.3 Dostosowanie badań ultrasonograficznych do diagnozy klinicznej
Dodatek 5.1: Protokół przesiewowych badań ultrasonograficznych
Dodatek 5.2: W jaki sposób odróżnić fizjologiczne odbicia echogeniczne w istocie białej od ognisk patologicznych
6 System klasyfikacji
Dodatek 6.1: Klasyfikacja krwotoków do warstwy rozrodczej i wewnątrzkomorowych
Dodatek 6.2: Klasyfikacja echogenicznych odbić okołokomorowych (PVE)
Dodatek 6.3: Klasyfikacja leukomalacji okołokomorowej
Spis treści IX
7 Ograniczenia przezciemiączkowego badania ultrasonografi cznego i wskazania do wykonania badania MR
7.1 Ograniczenia przezciemiączkowego badania ultrasonograficznego .
7.2 Rola badania MR
7.2.1 Sytuacje, w których badanie MR ma wpływ na rozpoznanie i/lub dalsze rokowanie
7.3 Rola tomografi i komputerowej (TK)
Dodatek 7.1: Wskazania do wykonania badania MR u noworodków .
8 Zmiany związane z dojrzewaniem mózgu noworodka
8.1 Procesy związane z dojrzewaniem
8.2 Powstawanie zakrętów mózgowych
8.3 Migracja komórek
8.4 Inwolucja warstwy rozrodczej
8.5 Zmiany w istocie szarej głębokiej
8.6 Zmiany w zakresie przestrzeni płynowych przymózgowych
9 Podsumowanie
Część II Prawidłowa anatomia ultrasonograficzna mózgu noworodka
10 Przekroje czołowe
11 Przekroje strzałkowe
12 Ciemiączko tylne
13 Okno skroniowe
14 Ciemiączko sutkowate
Indeks

Zobacz także: